In cijfers: de vluchtelingenstroom naar Europa

EPA

De afgelopen jaren stijgt het aantal vluchtelingen dat naar Europa komt explosief. Velen steken in gammele bootjes de Middellandse Zee over om in Europa een nieuw bestaan op te bouwen. Het zijn er zoveel dat de Europese Commissie de vluchtelingen over de EU-landen wil herverdelen en de grensbewaking wil versterken. Eerder werd het budget voor een reddingsmissie al verhoogd.

Er zijn verschillende routes waarlangs vluchtelingen naar Europa proberen te komen. In 2014 waren dat ruim 283.000 migranten, blijkt uit cijfers van de EU-grensbewakingsdienst Frontex, in de eerste vier maanden van dit jaar bijna 100.000. 

Verreweg de meesten gaan via zee en belanden in Italië, maar ook stijgt het aantal vluchtelingen dat via de oostelijke Balkan-route illegaal Europa in wil.

Grafiek: vluchtelingen per route

De afgelopen maanden stijgt het aantal vluchtelingen dat met bootjes de oversteek maakt sterk. Dat komt onder meer doordat het weer beter wordt, waardoor de overtocht minder gevaarlijk zou zijn. Niets is minder waar; veel migranten overleven de oversteek niet. Alleen dit jaar al vielen er tot nu toe bijna 2000 doden.

Kaart: doden per vluchtroute

In de eerste vier maanden van dit jaar zijn er ruim 26.000 migranten gered voor de Italiaanse kust. Deze maand - tot 11 mei - zijn dat er al bijna 9000.

Grafiek: bootvluchtelingen Italië

Hoewel veel vluchtelingen via Italië naar Europa komen, is dat niet het land met de meeste asielaanvragen. Van de ruim 283.000 asielzoekers die vorig jaar in Europa belanden, vroegen er daar bijna 64.000 asiel aan. Koploper is Duitsland. Daar vroegen meer dan 173.000 mensen asiel aan. In Nederland waren dat er bijna 24.000.

Kaart: asielaanvragen in Europa

STER Reclame