De Yong Sheng voer in 2013 via de Noordelijke IJszee naar de Rotterdamse haven. anp

Tweederde van de goederen die nu via het Suez-kanaal verscheept worden, kan op termijn sneller worden vervoerd via de noordelijke zeeroute, langs de noordkust van Siberië. Het gaat om 8 procent van de totale wereldhandel in goederen.

Dat staat in een berekening van het Centraal Planbureau. Het scheelt eenderde in zowel afstand als tijd.

Nederland

Voor Nederland zou de handel met Noordoost-Azië door de nieuwe route ruim tien procent toenemen, stelt het CPB. Het bruto binnenlands product zou met bijna 0,2 procent stijgen.

Oost- en Zuid-Europese landen zullen juist nadeel ondervinden van de toegenomen concurrentie door de extra route.

Dit geldt in nog sterkere mate voor landen als Egypte en Singapore, die sterk afhankelijk zijn van de handel via het Suez-kanaal.

Smelten

De noordelijke zeeroute is de laatste jaren beter bevaarbaar geworden tijdens de zomer. Er zijn al vrachtschepen via die route naar Rotterdam gevaren.

Er zijn wel allerlei praktische belemmeringen.

De route is nog steeds zeer moeilijk begaanbaar en relatief duur. Zo zijn er de kosten van de hoge Russische tolheffing. Ook zijn de verzekeringspremies hoog vanwege de extreme weersomstandigheden in het gebied.

IJsvrij

Toch verwacht het CPB dat al deze belemmeringen minder worden.

Het CPB wijst erop dat China, Zuid-Korea en Japan al investeren in schepen die geschikt zijn voor de route. Rusland doet dat ook.

Door het smelten van het Noordpoolijs wordt aangenomen dat de route in de toekomst helemaal ijsvrij is. Het CPB gaat in zijn model ervan uit dat dit al in 2030 het geval is. 

Milieu

Voor het milieu verwacht het bureau vooral nadelen. Zo neemt de CO2 uitstoot, ondanks de kortere vaarroute, toe. Dit komt doordat de handel toeneemt en de productie voor een deel verplaatst wordt naar landen waar meer energie wordt gebruikt.

Daarnaast zijn er andere nadelen voor het Noordpoolgebied. Zo wees onder meer het WNF eerder op de directe milieuschade, door de uitstoot van vrachtschepen en vervuiling die kan optreden bij calamiteiten.

STER reclame