ANP

De Isala Klinieken in Zwolle gaan een groot Europees hartonderzoek coördineren. Het doel is het verbeteren van revalidatieprojecten van oudere hartpatiënten.

Acht vooraanstaande hartcentra doen mee aan het zogeheten EU-CaRE-project. Het zijn centra in Nederland, Denemarken, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Spanje en Italië.

De onderzoekers gaan de bestaande revalidatieprogramma's voor oudere hartpatiënten vergelijken. Waar mogelijk worden die verbeterd. Ook komen er programma's op maat.

Betere zorg

Het doel van het project is het ontwikkelen van nieuwe richtlijnen en behandelprotocollen. Die moeten ertoe leiden dat patiënten in de EU overal de beste revalidatiezorg krijgen. 

Tegelijkertijd moeten de sterk stijgende kosten van de zorg voor oudere hartpatiënten afgeremd worden. De Europese Unie steekt 6,4 miljoen euro in het project.

Ouderen worden steeds ouder en blijven fitter.

Arnoud van 't Hof, cardioloog Isala Klinieken

"We doen hier in Zwolle al jaren onderzoek op Europees niveau, we willen ook graag internationaal bezig zijn en daarom zijn wij blij dat wij dit onderzoek mogen coördineren", zegt cardioloog Arnoud van 't Hof van de Isala Klinieken:

"We richten ons met dit onderzoek op de wat oudere patiëntengroep die tot nu toe eigenlijk altijd buiten beschouwing is gebleven. De 65-plussers die niet meer werken, worden vaak door de dokter naar huis gestuurd met de mededeling dat ze het maar rustig aan moeten gaan doen. Maar ouderen worden steeds ouder en blijven fitter. Ik denk dat het zeker nog de moeite waard is om iemand van 70 actief te laten revalideren."

Revalidatieprogramma's

Hartrevalidatie is belangrijk bij de preventie van nieuwe hart- en vaatproblemen en daardoor bij het voorkomen van hoge kosten. Vooral de laatste vijftien jaar heeft dat ertoe geleid dat er allerlei programma's zijn ontstaan om hartpatiënten te laten revalideren. Die programma's verschillen vaak van land tot land en ook van regio tot regio binnen landen.

Door al die verschillen is het niet duidelijk wat het beste werkt voor welke patiëntengroep. Het nieuwe onderzoek moet dat uitwijzen, zodat iedereen in Europa kan profiteren van de beste hartrevalidatiezorg.

Vergrijzing

Jaarlijks sterven in de EU vier miljoen mensen door hart- en vaatziekten. Het aantal ouderen met hart- en vaatziekten neemt door de vergrijzing steeds verder toe. Dat blijft voorlopig zo. 

In Nederland bereikt de vergrijzing volgens de prognoses zijn piek in 2041. Dan telt Nederland 4,7 miljoen ouderen. 

STER reclame