Minister Marja van Bijsterveldt (CDA) wil het onderwijs fors reorganiseren. Leerlingen moeten meer les krijgen in de kernvakken Nederlands, Engels, wiskunde en de bètavakken.

Het aantal profielen waaruit zij in de bovenbouw kunnen kiezen (nu vier), moet worden teruggebracht naar twee. Verder moet er een verplichte eindtoets op de basisschool komen.

Van Bijsterveldt benadrukt dat scholen kinderen maar een beperkt aantal uren in huis hebben en dat ze die tijd vooral moeten benutten om kennis over te dragen.

Obesitas

Ze vindt dat er nu te veel tijd verloren gaat aan lesprogramma's over maatschappelijke problemen als het voorkomen van obesitas en schulden.

"Dat is heel belangrijk," zegt ze "maar dat is eerder een taak voor anderen dan voor leraren op school. Daar moet het over kennisoverdracht gaan."

De minister maakt haar plannen bekend in reactie op het rapport PISA van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Daarin zijn de prestaties van 15-jarigen in 65 landen vergeleken met betrekking tot taal en wiskunde en exacte vakken.

Top vijf

Op het gebied van leesvaardigheid haalt Nederland een tiende plaats. Bij wiskunde en natuurkunde zijn we gezakt naar de elfde plek. Dat baart Van Bijsterveldt zorgen.

"Nederland presteert nog goed, maar onze relatieve positie verslechtert en daarmee zijn we verder van de top vijf van de wereld afgeraakt."

STER reclame