600 werknemers zeggen dat ze ziek zijn geworden door hun werk met de verf NOS

Defensie heeft de werkzaamheden met de kankerverwekkende chroom-6-verf op de werkplaats van de landmacht in Leusden gestaakt. Het personeel wordt er onvoldoende beschermd, schrijft minister Hennis aan de Tweede Kamer.

Uit nieuw onderzoek blijkt bovendien dat bij spuitwerkzaamheden in Volkel, Leeuwarden, Eindhoven, Gilze-Rijen en Woensdrecht hoeveelheden gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen die de grenswaarden overschreden. Ook daar zijn maatregelen genomen. Naar de risico's in voormalige NAVO-werkplaatsen moet nog aanvullend worden gekeken.

Volgens Hennis was er geen sprake van "acute risico's" voor het personeel; op de vijf locaties waren voldoende beschermende maskers en andere beschermingsmiddelen aanwezig, zodat niemand de stof heeft ingeademd of op de huid heeft gekregen. "Maar de beschermingsmaatregelen moeten en kunnen wel beter", schrijft de minister.

Verbod

De minister denkt er inmiddels aan om het werken met chroom-6-verf op bepaalde plekken te verbieden, zoals eerder de SP al bepleitte. Voor sommige van de tien huidige werkplaatsen zou dan een uitzondering gelden. Volgens defensie is gebruik van de gifverf nu nog onvermijdelijk, om te voorkomen dat met name vliegtuigen zo roesten dat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. In september wil Hennis definitief beslissen of er een verbod komt.

Uit Hennis' brief blijkt verder dat de problemen met de gevaarlijke verf niet op zichzelf staan; volgens de minister hebben als gevolg van de bezuinigingen "bijna alle defensie-onderdelen te kampen met te weinig personele capaciteit op het gebied van bedrijfsveiligheid". Ze erkent dat dat veiligheidsrisico's oplevert. Die wil ze snel aanpakken.

Schadevergoeding

Op dit moment hebben zich bij defensie 2100 mensen gemeld die met chroom-6-verf hebben gewerkt of dat nog steeds doen. Zo'n 600 van hen zeggen klachten te hebben, variërend van hoge bloeddruk en vermoeidheid tot kanker.

Vorige maand kwam Hennis met een al eerder aangekondigde voorlopige schadevergoedingsregeling voor de meest schrijnende gevallen. Een week geleden waren er 341 aanvragen binnen, laat Hennis weten.

Voorlichting

Al eerder meldden defensiemedewerkers dat nog altijd niet overal 100 procent veilig werd omgegaan met de verf. Volgens de minister blijkt uit het nieuwe onderzoek ook dat de voorlichting aan het personeel en hun leidinggevenden beter moet. 

STER reclame