Dijsselbloem: fouten bij Q-buzz volstrekt onacceptabel

Minister Dijsselbloem vindt de gebeurtenissen rond een aanbesteding van openbaar vervoer in Limburg volstrekt onacceptabel. 

Vandaag werd duidelijk dat de NS bij een intern onderzoek is gestuit op ernstige onregelmatigheden bij dochtermaatschappij Qbuzz. Medewerkers van Qbuzz zouden vertrouwelijke informatie hebben gekregen van een ex-medewerker van concurrent Veolia. 

De Staat is voor 100 procent eigenaar van de NS. Dijsselbloem is als minister van Financiën verantwoordelijk voor staatsdeelnemingen. Hij vindt dat de bevindingen uit het onderzoek een onthutsend beeld schetsen van de cultuur, het beoordelingsvermogen en de integriteit van de betrokken Qbuzz-bestuurders en de andere betrokken medewerkers. 

Vals spel

"Bij de aanbesteding is vals spel gespeeld, en dat kan natuurlijk niet", zegt Dijsselbloem. De minister benadrukt dat concurrentie op het spoor alleen werkt als de betrokkenen zich eerlijk gedragen en dat de NS-dochter dat niet heeft gedaan.

Volgens Dijsselbloem heeft het geheel aan interne regels en controles "helaas niet de onregelmatigheden weten te voorkomen". De raad van bestuur van de NS gaat die regels analyseren en komt met maatregelen om ze aan te scherpen. De minister wil dat dat onderzoek de hoogste prioriteit krijgt en ziet erop toe dat het breed wordt opgezet.

De minister vindt dat de NS-directie adequaat heeft gereageerd. De acties die het bedrijf heeft ondernomen zijn volgens Dijsselbloem ingrijpend maar terecht.

'On-Nederlandse toestanden'

De Tweede Kamer wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. VVD-Kamerlid De Vries spreekt van on-Nederlandse toestanden. Volgens haar had de NS kennelijk niet voldoende greep op Qbuzz en ze vindt het goed dat er een onderzoek komt. 

Woordvoerder Hoogland van coalitiepartner PvdA is geschrokken. Hij benadrukt dat dit absoluut niet door de beugel kan. "De onderste steen moet boven en daarna moeten we in Den Haag een debat voeren of dingen beter moeten, ook bij de NS."

Volgens CDA-Kamerlid De Rouwe is er nu voor de tweede keer bij een grote aanbesteding op het spoor iets mis is gegaan bij de NS, eerst bij de Fyra en nu in Limburg. Het CDA wil dat de NS in Nederland meer concurrentie krijgt op het spoor. "Er gaat iets goed fout bij NS."

Eén bedrijf

Volgens PVV-woordvoerder Madlener leidt concurrentie op het spoor niet tot verbeteringen voor de reizigers. Hij wil dat de NS en ProRail weer één bedrijf worden, dat wordt aangestuurd door het ministerie van Infrastructuur. 

D66-Kamerlid Van Veldhoven vindt de gang van zaken schandalig. Ze vraagt zich af of de NS zijn dochterbedrijven wel onder controle heeft en vindt dat de NS pas weer aan dit soort mededingingen kan meedoen als daar duidelijkheid over is. 

Kamerreacties op aanbesteding Limburg

STER reclame