alfenaar / Flickr / Creative Commons by-sa

De Limburgse gedeputeerde voor Ruimte en Infrastructuur, Patrick van der Broeck, is teleurgesteld en verbijsterd over de onregelmatigheden door een NS-dochter bij de aanbesteding van het openbaar vervoer in Limburg. "Het is een buitengewoon ernstige situatie en er is alle reden om de zaak grondig te bestuderen."

Van der Broeck kan nog niet zeggen wat de consequenties voor de aanbesteding zijn. Ook kan hij niet zeggen wanneer er meer duidelijk wordt en of de aanbesteding opnieuw moet worden gedaan.

Volgens de gedeputeerde gaat de concessie om een omzet van twee miljard euro en spelen er daardoor veel belangen bij.

'Nieuwe aanbesteding nodig'

De twee andere partijen die bij de ov-concessie wilden binnenhalen zijn Veolia en Arriva. Veolia-directeur Manu Lageirse wil al maanden dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure komt. Volgens hem is er nooit een eerlijk speelveld geweest tijdens de aanbesteding. 

Zeker met de nieuwe feiten die de NS nu naar buiten brengt, kan het volgens Lageirse niet anders zijn dat er een nieuwe aanbestedingsprocedure komt. "Ik ben verbijsterd en teleurgesteld in alle betrokken partijen", zegt Lageirse. Als de provincie geen nieuwe aanbestedingsprocedure start, wil Lageirse die via de rechter afdwingen.

Arriva Nederland reageert slechts kort: "Wij hebben geen commentaar op zaken waar we geen weet van hebben. We kennen de feiten namelijk niet".

Onderzoek OM 

Een woordvoerder van toezichthouder ACM zegt dat het al onderzoek deed naar machtsmisbruik of mogelijke andere overtredingen van NS. "De bevindingen van vandaag worden aan dat onderzoek toegevoegd."

Het OM bevestigt dat de NS zich recent heeft gemeld. Onderzocht wordt of er aanknopingspunten zijn voor een strafrechtelijk onderzoek.

Gedeputeerde Van der Broeck verbijsterd

STER reclame