ANP

Vier maanden na de overheveling van zorgtaken naar de gemeente ervaart 80 procent van de mantelzorgers nog steeds problemen bij het organiseren van goede zorg. De Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg, Mezzo, zegt dat de informatievoorziening vanuit de gemeente vaak te wensen overlaat en betrokken instanties onderling niet goed doorverwijzen.

Mezzo zegt dat in december, voor de transitie, ook 80 procent zich grote zorgen maakte. Dat percentage is dus niet gedaald, blijkt na onderzoek onder 500 mantelzorgers.

Volgens Mezzo is het te vroeg om te concluderen dat de overheveling van zorg van het Rijk naar gemeenten "beheerst" verloopt, zoals staatssecretaris Van Rijn al heeft gedaan. "Mensen lopen vast", zegt de vereniging. 

'Dagen rondbellen'

Mantelzorgers verlenen zorg aan familieleden of vrienden en regelen voor hen vaak ook aanvullende, professionele zorg. "Ze zijn dagen aan het rondbellen voor de juiste informatie", aldus Mezzo. "Instanties geven geen duidelijkheid of geen betrouwbaar antwoord." Ook zouden gemeenten onvoldoende weten wat zij moeten organiseren.

De vereniging noemt ook positieve voorbeelden, van ambtenaren die bij mantelzorgers thuis komen om de zorg door te nemen. Mezzo ziet een "voorzichtige toename" van zulke "constructieve gesprekken".

STER reclame