Oefenzinnen Nederlands van asielzoekers in het Vluchtgebouw ANP

'Dit akkoord is juridisch onhoudbaar'

time icon

"Onrealistisch, onhoudbaar en inhumaan." Zo typeert de Protestantse Kerk in Nederland het bed-bad-broodakkoord dat gisteren werd gesloten in Den Haag. De PKN gaf de aanzet tot het debat in Nederland door naar de Europese rechter te stappen.

Geesje Werkman van de PKN noemt het akkoord een dwaze non-oplossing. "Dit is een Haagse oplossing die totaal niet werkbaar is in de praktijk. Veel van de ongedocumenteerden kunnen niet terug naar het land van herkomst, zoals bijvoorbeeld Somalië of Irak. Komen zij allemaal weer op straat te staan?"

Werkman verwacht ook dat de gecentraliseerde opvang op zes plekken niet zal werken. "Illegalen blijven verspreid over het land, dit plan verandert daar niets aan."

Meer rechtszaken verwacht

Volgens Werkman is de oplossing bovendien in strijd met internationale verdragen, omdat het Europese Comité voor Sociale Rechten heeft geoordeeld dat er geen voorwaarden verbonden mogen worden aan opvang. Het kabinet eist juist dat uitgeprocedeerden instemmen met uitzetting.

"Dit akkoord is juridisch onhoudbaar", stelt Werkman. "Dit doet geen recht aan de uitspraken van de Raad van Europa en die van het Comité van Ministers, die beide duidelijk maken dat Nederland internationale verdragen schendt."

Werkman denkt daarom dat de kous hiermee zeker nog niet af is. "Het kabinet schuift hiermee de problemen voor zich uit. Dit akkoord betekent dat er weer vele rechtszaken zullen volgen. We wachten de uitspraak van de Raad van State met veel interesse af." 

Gemeenten die nu een bed-bad-en-broodregeling hebben mogen daarmee doorgaan tot de Raad van State zich heeft uitgesproken over het akkoord.

STER Reclame