'BBB-discussie helemaal niet opgelost'

ANP

Het akkoord dat VVD en PvdA gisteravond presenteerden over de bed-bad-en-broodregeling is strijdig met internationale regels en besluiten, stelt advocaat Pim Fischer. Hij liet namens de Protestantse Kerk in Nederland de zaak in Europa beoordelen en noemt het politieke compromis "in het geheel niet" de oplossing voor het probleem.

Na dagenlang discussiëren presenteerden de coalitiepartners gisteravond het compromisvoorstel. In het kort komt het erop neer dat de opvang wordt samengebracht op zes plekken in Nederland. De regeling geldt alleen voor wie wil meewerken aan uitzetting.

Dat is echt begrijpend lezen op brugklasniveau.

Advocaat Pim Fischer

Eerder oordeelde het Europese Comité voor Sociale Rechten juist dat er geen voorwaarden mogen zijn voor opvang. "Daar is een duidelijk standpunt over ingenomen door het Comité. Dat noemt het volstrekt helder dat je mensen niet dakloos mag maken." 

"De regering had moeten lezen wat het Comité zegt en dan in lijn met die uitspraak een plan maken. Het is echt begrijpend lezen op brugklasniveau."

Basisvoorzieningen verplicht

"Het gaat erom dat Nederland instrumenten inzet waarbij mensen op straat worden gezet, slaap wordt onthouden en eten wordt onthouden met een bepaald doel. De hele essentie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is dat dat niet mag. En wat niet mag, moet je niet proberen toch te doen."

"Nederland moet voldoen aan de verplichting om mensen die in nood zijn te helpen. Of je nu een verblijfsvergunning hebt of niet; of je hier rechtmatig bent, hier mag wachten op je procedure of dat je niet wil of niet kan terugkeren: je hebt altijd de verplichting om ten minste basisvoorzieningen te bieden. Dat is wat het Europees Comité zegt." 

Schandelijk 

Voor Fischer is het dan ook niet meteen duidelijk wat de partijen hebben gewonnen in de discussie, behalve dat een kabinetscrisis op dit moment is afgewend. "Ik weet niet wat ze zijn opgeschoten, maar het is niet in lijn met wat het Comité heeft beslist." 

Fischer heeft nog verschillende procedures lopen en verwacht dat de rechter, maar ook internationale autoriteiten het nieuwe akkoord zullen afwijzen. Hij noemt het schandelijk dat het kabinet het daar opnieuw op zal laten aankomen. 

STER Reclame