Vicepremier Asscher erkent dat het nieuwe asielplan een "zwaar bevochten compromis" is
NOS Nieuws

Bed-bad-broodregeling verdwijnt, er komt andere opvang

Nederland krijgt een nieuw systeem voor het uitzetten en opvangen van uitgeprocedeerde asielzoekers. De huidige bed-bad-en-broodvoorzieningen moeten sluiten. Dit is de kern van het nieuwe opvangplan voor vreemdelingen in Nederland. De top van de VVD en de PvdA hebben ruim een week gepraat over de opvang van vreemdelingen zonder papieren.

"We doen een extra inspanning om de terugkeer succesvoller te maken", aldus premier Rutte op een aparte persconferentie op het ministerie van Algemene Zaken. Met de gemeenten worden afspraken gemaakt. Het kabinet heeft het plan in een brief aan de Tweede Kamer uitgewerkt.

Het plan houdt in dat:

- de huidige bed-bad-broodvoorzieningen sluiten

- er vijf opvangplaatsen komen van het uitzetcentrum Ter Apel (een vrijheidsbeperkende locatie)

- deze vijf locaties in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Eindhoven zijn

- hier in een soort 'voorfase' wordt gekeken of een vreemdeling wil meewerken aan terugkeer

- opvang in deze locatie "een beperkt aantal weken" is

- de dienst Terugkeer en Vertrek in de opvangplaatsen al aan de slag gaan

- bij het weigeren van medewerking de voorziening niet meer beschikbaar is

- bij medewerking opvang volgt in Ter Apel

- in Ter Apel de rest van de uitzettingsprocedure wordt voortgezet

- in de opvangplaatsen de vreemdeling wordt geregistreerd, waardoor het aanmelden bij verschillende locaties onmogelijk is

- gemeenten die zich niet houden aan de afspraken kunnen worden gekort op hun budget voor de integratie van nieuwkomers

Het is nog niet zeker of gemeenten mee willen werken aan het nieuwe plan. De dependances in de vijf gemeenten worden wel door het Rijk betaald. Het kabinet is optimistisch dat de gemeenten dus wel zullen instemmen met dit plan.

Verder kunnen andere gemeenten nog doorgaan met hun bed-bad-en-broodregeling tot een uitspraak van de Raad van State. Als de Raad van State oordeelt dat opvang niet hoeft, wordt overgegaan naar het nieuwe systeem.

Rutte: er komt een succesvoller terugkeerbeleid

Vice-premier Asscher erkent dat het een "zwaar bevochten compromis" is. Premier Rutte wil niet zeggen dat het kabinet aan een zijden draadje heeft gehangen. "Het is een moeilijk onderwerp. Asielzoekers is het meest ingewikkelde onderwerp. Bij tijd en wijle was het spannend", aldus Rutte.

PvdA-leider Samsom is zeer tevreden over het plan omdat in de dependances veel meer werk wordt gemaakt van begeleiding. "Als mensen daar meer rust en ruimte hebben, kunnen we werken aan een perspectief", aldus Samsom.

VVD-fractievoorzitter Zijlstra vindt niet dat zijn partij te veel heeft toegegeven aan de PvdA. "Die bed-bad-en-broodregeling verdwijnt en er wordt veel meer werk gemaakt van een streng asielbeleid. Dat is voor ons heel belangrijk."

Samsom: ruimte en rust voor perspectief
Zijlstra: dit is wel streng asielbeleid

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl