Voorbijgangers houden hun vingers in de oren als politieauto's hun sirenes aanzetten als protest
NOS Nieuws

Spanning tussen politietop en bonden loopt op

De verhouding tussen de leiding van de Nationale Politie en de politievakbonden verslechtert in snel tempo door de cao-acties. De vier politiebonden NPB, ACP, ANPV en VMHP verwijten korpschef Gerard Bouman in een verklaring oncollegiaal gedrag en stemmingmakerij. Bouman zei eerder dat de bonden zich onfatsoenlijk gedroegen.

De bonden zijn verontwaardigd omdat Bouman het opnam voor de leiding van de eenheid Rotterdam. Die liet proces-verbaal opmaken en forensisch experts onderzoek doen naar leuzen die actievoerders van de politie op het parcours van de marathon in Rotterdam hadden gekalkt. Volgens Bouman was de kritiek op de leiding onterecht. Maar in hun gezamenlijke verklaring laten de bonden weten dat ze er niet over piekeren om excuses aan te bieden.

Reorganisatie

Ook de gang van zaken rond de door de rechter verboden acties tijdens de Cyber Security-top in Den Haag heeft wrevel veroorzaakt. De leiding van de Nationale Politie spande net als de Staat een kort geding aan om deze acties te voorkomen. Op het intranet van de politie kwam daar veel kritiek op. Er wordt zelfs opgeroepen om de korpsleiding te vervangen.

Op de achtergrond speelt ook nog mee dat de vorming van de Nationale Politie en de daarmee gepaard gaande reorganisatie uiterst moeizaam verlopen. De onvrede onder politiemensen is groot.

Begrip

In een reactie stelt de korpsleiding begrip te hebben voor de onrust. "De korpsleiding is zich er terdege van bewust dat de personele reorganisatie, in combinatie met de acties voor een betere cao, een zware wissel trekken op de 65.000 medewerkers en reacties op de werkvloer oproepen", zegt een woordvoerder.

De korpsleiding wil net als de bonden dat de nullijn voor de politiemedewerkers wordt losgelaten. Volgens de korpsleiding is daar ruimte voor. De korpsleiding is geen partij in de cao-onderhandelingen. Die voeren de vakbonden met het ministerie van Veiligheid en Justitie.

'Enorme kloof'

Het bestuur van de NPB praat volgens voorzitter Han Busker volgende week over de vraag of er nog wel voldoende vertrouwen is in de korpsleiding.

Volgens Busker is er een enorme kloof tussen de korpsleiding en het personeel. "De leiding voelt niet wat er op de werkvloer leeft. Dat is een fors, fors probleem", zegt Busker.

Ook bij de ACP staat de vertrouwensvraag volgende week in een bestuursvergadering op de agenda, bevestigt voorzitter Gerrit van de Kamp. "De situatie is zeer zorgwekkend. Er is nog maar weinig geloof op de werkvloer in de korpsleiding ."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl