Een man wordt behandeld voor prostaatkamer met behulp van een operatie ANP

Ziekenhuizen publiceren details resultaten kankerbehandeling

tijd van publicatie

Zes ziekenhuizen hebben de behandelresultaten van vier kankersoorten gepubliceerd. In de cijfers is te zien hoelang de patiënten na de behandeling nog leefden en wat de kwaliteit van leven was.

Alle ziekenhuizen zijn sinds vorig jaar verplicht de sterftecijfers te publiceren. Ze mogen daarbij de resultaten van de hele afdeling oncologie bij elkaar vegen. Zes ziekenhuizen die samenwerken onder de naam Santeon splitsen de cijfers uit naar long-, prostaat-, borst- en darmkanker. Voor long- en prostaatkanker zijn de cijfers het meest gedetailleerd. 

Ongeneeslijke longkanker

Een van de uitkomsten van het onderzoek is het verschil in het aantal dagen dat mensen nog leven, nadat was geconstateerd dat ze niet meer te genezen waren van longkanker. 

Het verschil tussen het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven en het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein werd verder onderzocht. Daaruit bleek dat de palliatieve patiënten in Eindhoven enkele maanden langer leefden, omdat er vaker chemotherapie werd gegeven. De volgende stap is onderzoeken of die extra maanden ook kwaliteit van leven brengen.

In de zes ziekenhuizen die samenwerken in Santeon wordt zo'n tien procent van alle kankerbehandelingen in Nederland uitgevoerd. 

STER reclame