NOS Nieuws

'Toegang tot jeugdzorg niet goed geregeld'

Kinderombudsman Marc Dullaert ziet nog veel mis gaan bij de jeugdzorg

Kinderen en hun ouders die dit jaar op zoek zijn gegaan naar jeugdzorg, weten niet goed waar ze terechtkunnen. Kinderombudsman Marc Dullaert constateert in een onderzoek (.pdf) dat de toegang tot de jeugdzorg door de gemeenten niet goed is georganiseerd. "Men verbouwt de winkel terwijl die al open is. Met alle risico's van dien voor kwetsbare kinderen en jongeren."

De meeste gemeenten regelen de toegang tot de jeugdzorg in wijkteams. Die hebben hun zaakjes nog niet goed op orde, zegt Dullaert. "Soms is de samenstelling niet goed, is niet duidelijk wie de knopen doorhakt of zijn de taken en de bevoegdheden niet duidelijk." Zo zijn er teams die signalen van kindermishandeling niet herkennen omdat die expertise ontbreekt.

Wachtlijsten

Ook is de werkdruk bij de wijkteams hoog doordat steeds meer kinderen met de nieuwe regels te maken krijgen. Dullaert: "We zien al wachtlijsten ontstaan." Professionals klagen daarnaast over toegenomen bureaucratie, waardoor er nog minder tijd overblijft voor de hulp.

Dullaert liet een extern bureau onderzoeken hoe gemeenten met de jeugdzorg omgaan en wat ouders en kinderen ervaren. Uit het onderzoek blijkt dat kinderen die voor 1 januari al jeugdzorg kregen weinig last hebben van de veranderingen. Driekwart van hen is tevreden over de zorg die ze krijgen.

Gemeente weet het niet

De Kinderombudsman vindt het verontrustend dat meer dan de helft van de gemeenten die hij om informatie vroeg, niet wist welke kinderen binnen de gemeentegrenzen hulp krijgen. "De helft van de onderzochte gemeentes weet bijvoorbeeld niet welke kinderen slachtoffer zijn van kindermishandeling of in welke gezinnen dat speelt. Dat is toch wel ernstig."

Door dat gebrek aan monitoring kunnen die gemeenten ook niet meten hoe het met de jeugdzorg gaat. "Dat is heel erg zorgwekkend. Dan weet je ook niet of er iets misgaat", zegt Dullaert.

Organisatorische problemen

Over het algemeen werken gemeenten en zorgwerkers hard om het nieuwe zorgsysteem handen en voeten te geven. "Begrijp me goed: petje af voor al die professionals, die moeten heel hard werken om dit allemaal voor elkaar te krijgen", zegt Dullaert. "Maar je bent nog heel erg afhankelijk van die persoonlijke inzet van die professionals omdat er organisatorisch nog heel veel geregeld moet worden."

Staatssecretaris Van Rijn onderschrijft dat er nog veel moet worden verbeterd aan de manier waarop kinderen bij de jeugdzorg terechtkunnen. Hij zegt dat de gemeenten, jeugdhulporganisaties en het kabinet al bezig zijn met die verbeteringen.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl