ANP

De werkloosheid is voor de tweede maand op rij gedaald. Het aantal werklozen daalde in maart met 7000. Van de beroepsbevolking zit nu 7 procent zonder baan, een jaar geleden was dat nog 7,8 procent. Het aantal werklozen bedraagt nu 626.000.

Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6000 per maand toegenomen. 

Vooral jongeren hadden vaker werk. Het aantal mensen tussen de 15 en 25 jaar met een baan steeg de afgelopen drie maanden gemiddeld met 10.000 per maand. In de afgelopen drie maanden daalde het werkloosheidspercentage onder jongeren tot 25 jaar van 11,8 naar 10,8.

Werkverschaffers

Het aantal WW-uitkeringen is gedaald met 12.000, naar 443.000. Vooral minder jongeren kregen een uitkering. Ook bij 50-plussers was een kleine daling, de eerste in een half jaar, maar vergeleken met een jaar geleden zijn er wel meer oudere WW-ers. De daling van uitkeringen komt vooral doordat er werk gevonden werd. Werkverschaffers waren de uitzendbureau's, de bouw en de landbouw. 

Het CBS heeft becijferd dat er in Nederland 12,7 miljoen mensen zijn tussen 15 en 75 jaar en dat daarvan 8,3 miljoen mensen betaald werk hebben en gerekend worden tot de actieve beroepsbevolking, ofwel tweederde van de hele bevolking.

STER reclame