Een vrouw krijgt oogdruppels toegediend
NOS Nieuws

'Je kan niet bezuinigen op thuiszorg en tegelijk verpleeghuizen sluiten'

Het NOS-onderzoek naar de situatie in de ouderenzorg bevestigt de signalen die vakbond FNV dagelijks van leden uit de sector ontvangt. “Je kan niet bezuinigen op de thuiszorg en tegelijkertijd verpleegtehuizen sluiten. Dan laat je mensen aan hun lot over. En dat in een verzorgingsstaat als de onze, ik hoop dat het kabinet dit nu eens inziet en de bezuinigingen terugdraait”, zegt FNV-bestuurder Gijs van Dijk.

Uit een onderzoek van de NOS onder 320 artsen en dertig wijkverpleegkundigen kwam naar voren dat driekwart van de huisartsen de zorg thuis onvoldoende vindt. Van de wijkverpleegkundigen deelt de helft die conclusie. In hun dagelijkse praktijk krijgen ze steeds vaker te maken met ouderen die vereenzamen of slecht eten en drinken.

Taskforce

FNV wil dat het kabinet ingrijpt. De bond wil een eerlijke verdeling van geld en werk en vaste banen met zekerheid, respect en een fatsoenlijk inkomen. Op 1 mei zullen duizenden thuiszorgmedewerkers in Amsterdam hiervoor demonstreren.

Seniorenorganisatie Unie KBO wil dat er meer geld komt voor de thuiszorg. "Je kunt niet én de weg naar het verzorgingshuis afsluiten en vervolgens ook nog alle voorzieningen rondom huis wegbezuinigen. Het rijk moet de portemonnee trekken en de gemeenten van meer middelen voorzien om de zorg thuis goed te regelen. Vervolgens moeten zij aan diezelfde gemeenten, ook de nodige eisen stellen", stelt de ouderenvereniging. Een taskforce moet zo snel mogelijk met de problemen aan de slag.

Snijden in zorg

"Niet nog meer bezuinigen op gemeenten", zegt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De afgelopen tijd stond in het teken van zorg veilig stellen voor iedereen met een indicatie die recht geeft op zorg. Daarnaast hadden gemeenten te maken met rijksbezuinigingen op de nieuwe taken die ze uitvoeren.

"Het gaat om zorg efficiënt en slim vormgeven. Gemeenten moeten en willen daar nu mee aan de slag. Want daardoor kunnen zij ervoor zorgen dat zij ondanks forse bezuinigingen zo min mogelijk hoeven te snijden in zorg voor mensen thuis."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl