In Langeveen in Twente doen ze het al: warmte en stroom winnen uit mest. Een nieuwe installatie maakt het mogelijk. "Het ei van Columbus", noemt de Twentse boer zijn installatie.

Deze zogenoemde mestvergister levert per jaar 400.000 kilowattuur. Dat is genoeg energie voor 150 huishoudens. De uitvinders van de machine zeggen dat met het apparaat de helft van de doelstellingen op het gebied van duurzame energie bereikt kan worden.

Gewone mestvergisters bestonden al, maar die hadden altijd hulpstoffen nodig voor een goede werking. Bovendien waren ze erg duur, miljoenen euro's, zodat de boeren ze samen moesten bouwen. Deze nieuwe mestvergister doet het op mest alleen en kan op elk boerenerf geplaatst worden.

Duurzame energie

In het regeerakkoord is afgesproken dat 14 procent van alle in Nederland opgewekte energie in 2020 duurzaam moet zijn; de mestvergister zou voor 7 procent kunnen zorgen als alle boeren de mestvergister in gebruik nemen.

De mest wordt in de stallen opgevangen, automatisch afgevoerd en naar een vat gepompt, waar door gisting gas vrijkomt. Ook dat gas wordt opgevangen en gebruikt voor het opwekken van energie. Een kubieke meter mest levert zo'n veertig kubieke meter gas op.

'Zeer positieve ontwikkeling'

LTO Nederland zegt dat de mestvergister zorgt voor een veel lagere uitstoot van CO2 en bovendien de energierekening omlaag brengt. "Het levert dusdanige voordelen op, dat wij dit als een zeer positieve ontwikkeling zien", zegt Ton van Korven van LTO.

De kans dat er op korte termijn veel mestvergisters in het Hollandse landschap verschijnen, is overigens klein: de installatie is duur en nog zijn er geen subsidieregelingen.

STER reclame