ANP

Zoals al werd verwacht wordt Erik Akerboom de nieuwe topman van de Nationale Politie. Vanmiddag werd bekend dat het kabinet hem voor die post voordraagt. Akerboom kan zijn borst natmaken. Ruim drie jaar na de vorming van de Nationale Politie zijn de problemen bij de politie verre van opgelost. 

Veel van die problemen spelen al sinds de oprichting van het landelijke politieorgaan begin 2013. Een overzicht van een organisatie met meer dan kinderziekten.

Eind 2014 komt aan het licht dat er grote problemen zijn op het gebied van financiën, ICT en personeel. Dat concluderen onder meer een vijftal rapporten. De nieuwe centrale politieorganisatie moest juist een eind maken aan die problemen, maar na bijna twee jaar blijkt het tegenovergestelde.

Vijf belangrijke punten uit de rapporten gaan onder meer over de bezuinigingen op de politie, ondersteuning, ziekteverzuim, en gedemotiveerde agenten. Ook de maatregelen die de inmiddels opgestapte minister Opstelten aandroeg om de problemen aan te pakken hebben niet geholpen, is de conclusie.

Vijf belangrijke punten uit de rapporten eind 2014

OnderwerpUitleg
BezuinigingenDe geplande bezuinigingen van 230 miljoen euro worden niet gehaald.
OndersteuningDe kwaliteit van diensten als ICT en personeelszaken is onvoldoende.
Ziekte7 procent van de politiemensen (3500) zit al langer dan drie maanden ziek thuis.
MotivatieAgenten zijn gedemotiveerd, omdat er te weinig geld is voor het uitbetalen van overuren en tijd compenseren nauwelijks kan.
PolitiekPolitiemensen vinden dat de minister problemen probeert op te lossen met maatregelen die niet helpen.

Opstelten kondigt nieuwe maatregelen aan om de groeiende problemen het hoofd te bieden. De oppositie in de Tweede Kamer is bezorgd. Toch houdt Opstelten er vertrouwen in dat de reorganisatie van de politie volgens plan kan worden doorgezet.

Corruptie

Een paar maanden eerder, in september 2014, steekt een corruptieschandaal de kop op. Een onbekend aantal politiemensen wordt officieel verdacht van corruptie en omkoping bij de aanschaf van nieuwe politieauto's. De order voor de auto's wordt opnieuw aanbesteed. Ook stopt de politie met een lopende aanbesteding van portofoons, omdat die niet volgens de regels was verlopen.

Naar aanleiding van de voorvallen heeft een commissie eind vorig jaar geconcludeerd dat er een meldpunt moet komen waar burgers en bedrijven terechtkunnen met klachten en vragen over de politie.

'Rapporten behoorlijk verontrustend'

Balkenendenorm

Om de ICT-problemen aan te pakken werd er al van 2012 tot 2014 een externe ICT-consultant aangetrokken. Met zijn werkzaamheden verdiende hij 1,3 miljoen euro; zo'n drie keer de balkenendenorm. Dat leidt tot veel kritiek, maar minister Opstelten blijft achter het besluit staan om de externe consultant zo'n hoog salaris te geven. 

Volgens de minister was er sprake van een noodsituatie. De ICT-problemen bij de Nationale Politie zijn ondanks de inzet van de dure consultant nog niet opgelost. Wel zegt het ministerie dat het aantal verstoringen is afgenomen en de beschikbaarheid van de systemen is verhoogd. 

Onder meer spoorwegagenten kunnen op het water ingezet worden ANP

Onrust en onvrede

Steeds duiken nieuwe problemen op. Zo blijkt eind maart dat er grote onrust en onvrede heerst onder de agenten die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid op het spoor, de snelwegen en het water. Al die agenten moeten het werk kunnen doen van hun collega's; een agent van de waterpolitie is nu bijvoorbeeld ook inzetbaar op het spoor of op de weg.

In Nieuwsuur vertellen agenten dat er van hun politiewerk steeds minder terechtkomt sinds de reorganisatie. Specialismen en specifieke kennis gaan verloren en door iedereen overal in te zetten wordt het werk inefficiënt. Erover praten is taboe, zeggen ze.

Je mag vooral niets zeggen, het wordt gezien als negatief.

Agent

De personele problemen blijven voortslepen. Zo zijn veel agenten ontevreden over de nieuwe functie die ze na het samenvoegen van alle korpsen hebben gekregen. En van het effectieve werken en de betere prestaties die na het afronden van de hele reorganisatie geleverd moeten worden, komt weinig terecht, zeggen agenten.

Afgelopen zomer geeft 80 procent van de agenten aan dat de motivatie om voor de politie te werken is afgenomen.

Noodklok

In april 2015 zegt de Centrale Ondernemingsraad van de Nationale Politie dat de reorganisatie veel te snel gaat en dat er te weinig geld is. Hij vreest voor ontslagen. Volgens voorzitter Frank Giltay moet er dringend geld bij: hij luidt daarom de noodklok.

Op hetzelfde moment erkent de korpsleiding dat er van alles misgaat bij de organisatie van de Nationale Politie, en dat het roer om moet.

Vertrek

Die korpsleiding is de laatste maanden flink uitgedund. In oktober maakte korpschef Bouman zijn vertrek bekend. Niet vanwege de problemen, benadrukt hij. "Het is gewoon tijd het stokje door te geven." Ook het hoofd van de communicatie-afdeling en de directeur van het politiedienstencentrum stappen op.

De Centrale Ondernemingsraad vreest dat het lastig wordt om een goede nieuwe korpschef te vinden. Dat is nu toch gelukt, in de persoon van Erik Akerboom.

STER reclame