Kamerlid Van Raak en anderen bij de behandeling van de eerdere wet ANP

Een nieuwe wet moet klokkenluiders beter beschermen. Morgen dienen SP, PvdA, D66, ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en het Kamerlid Klein een initiatiefvoorstel in bij de Tweede Kamer om een 'Huis voor Klokkenluiders' te vormen. Er is een meerderheid voor. Als de wet door beide Kamers wordt aangenomen, kunnen werknemers die een misstand aankaarten niet meer worden ontslagen. Misstanden worden onafhankelijk onderzocht.

De Tweede Kamer was al met een vorige versie van de wet akkoord gegaan, maar die stuitte op bezwaren in de Eerste Kamer. De senaat was het er niet mee eens dat het Huis zou worden ondergebracht bij de Nationale ombudsman. Die behandelt vooral klachten over de overheid en het Huis voor de Klokkenluiders bemoeit zich ook met het bedrijfsleven. Het Huis wordt nu een zelfstandig instituut. De leden worden door de Tweede Kamer benoemd. 

Interne regeling

SP-Kamerlid Van Raak, de eerste ondertekenaar van het wetsvoorstel, benadrukt dat bedrijven en organisaties verplicht worden een interne regeling voor het melden van misstanden op te stellen. 

Als melders geen gehoor vinden, kunnen ze advies vragen bij het Huis voor de Klokkenluiders. Die bekijkt welke instantie onderzoek kan doen, maar het Huis kan zelf ook een onderzoek instellen. Het kijkt ook naar de manier waarop de klokkenluider is behandeld. 

STER reclame