ANP

Met de overname van de Britse gasproducent BG Group vormt Shell zich om tot het grootste gasbedrijf ter wereld. Kosten van de aankoop: 64 miljard euro. Vier vragen over deze mega-transactie.

Wat is LNG?

LNG staat voor Liquified Natural gas, vloeibaar gemaakt aardgas. Aardgas is een gas, maar kan vloeibaar gemaakt worden. Door het extreem af te koelen, tot min 162 graden Celsius, wordt het vloeibaar en het volume 600 keer zo klein. Het vloeibare gas onder druk kan dan met schepen vervoerd worden en opgeslagen worden.

LNG is een fossiele brandstof, maar schoner dan olie. In de transportsector worden veel schepen en vrachtwagens omgebouwd en geschikt gemaakt voor LNG. De vraag naar gas zal naar verwachting de komende jaren toenemen met 2 tot 3 procent per jaar. China is de snelst groeiende LNG-markt.

Shell betaalt 64 miljard voor overname BG Group

Shell en BG Group zijn allebei belangrijke spelers op de LNG-markt en hebben de voorbije jaren miljarden euro's in de gasindustrie geïnvesteerd.

Waar haalt Shell 64 miljard euro vandaan?

De overname wordt voor 70 procent betaald in aandelen Shell en voor 30 procent in cash. De aandeelhouders van BG, de eigenaren dus, krijgen in ruil voor elk aandeel BG een stukje Shell-aandeel en ruim 5 euro in contanten. Shell heeft door verkoop van activiteiten, het terugschroeven van investeringen, en een stevige jaarwinst behoorlijk wat geld in kas. 

Shell betaalt 50 procent bovenop de de gemiddelde koers van het aandeel BG in de voorbije drie maanden. Dat is een flinke premie, maar Shell krijgt eigenlijk een soort discount op de prijs van het bedrijf. De aandelen BG waren de voorbije maanden flink in waarde  gedaald door financiële tegenvallers, als gevolg van de lage olieprijs.

Voor de aandelenruil zullen ook nieuwe aandelen uitgegeven worden. Om teveel verwatering tegen te gaan zal er van 2017 tot 2020 voor 23 miljard euro eigen aandelen ingekocht worden. 

Door deze deal zullen de huidige BG-aandeelhouders straks ongeveer 19 procent van de aandelen van Shell bezitten. 

Hoe verhoudt deze transactie zich tot andere deals?

De miljardenovername is groot. Bedragen in de oliesector zijn trouwens vaak groot, omdat oliebedrijven gemeten naar beurswaarde tot de grootste bedrijven ter wereld behoren. De huidige beurswaarde van Shell, zonder BG erbij, is 186 miljard euro. Dat van het grootste oliebedrijf ter wereld ExxonMobil bedraagt 334 miljard euro. Met andere woorden, de beurswaarde van Exxon is net zo groot als de halve Nederlandse economie.

Om een idee te geven van de aankoopprijs van 64 miljard euro: het is twee keer de hele rijksbegroting voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. 

Het is de grootste overname in de oliesector in de voorbije tien jaar en ook de grootste dit jaar. De overname staat wel in de top tien van megaovernames uit voorbije jaren.

Hoe groot is Shell met deze deal?

BG Group heeft een beurswaarde van 42 miljard euro. Maar die is na het bekend worden van de overname en de prijs die Shell betaalt inmiddels al gestegen naar bijna 60 miljard. Shell wordt zo bezien bijna een derde groter en verstevigt zijn positie als het op één na grootste oliebedrijf.

Gemeten naar omzet verschillen de bedrijven enorm. Shell had in 2014 een omzet van bijna 390 miljard euro en een winst van 13,5 miljard euro. De omzet van BG lag vorig jaar op 18 miljard euro met een winst van 3,6 miljard euro. 

Shell telt 94.000 werknemers, BG 5200 werknemers.

STER reclame