ANP
NOS Nieuws

Meer overtredingen met uitkeringen door strengere regels

Uitkeringsinstantie UWV constateerde vorig jaar 40 procent meer overtredingen met uitkeringen dan in 2013. Dat komt door de strengere regels, schrijft het UWV in zijn jaarverslag. In totaal zijn 65.500 overtredingen begaan.

Ook tegen mensen die zonder opzet de regels hebben overtreden, moet de uitkeringsinstantie maatregelen nemen. In 20 procent van de gevallen gingen mensen tegen de opgelegde boetes, terugvorderingen en waarschuwingen in beroep.

Fraudewet

De Nationale Ombudsman was eind vorig jaar erg kritisch over de maatregelen die werden genomen tegen mensen die per ongeluk de wet overtraden. Hij vond dat vooral onschuldigen hard getroffen werden door de Fraudewet.

Vlak voordat het rapport van de Nationale Ombudman uitkwam, stopte het UWV al tijdelijk met het opleggen van nieuwe boetes. Inmiddels gaat de uitkeringsinstantie soepeler om met mensen die zonder opzet fouten hebben gemaakt.

Ontslagaanvragen

Verder is in 2014 het aantal ontslagaanvragen dat is ingediend door werkgevers, gedaald met 34 procent. Mede daardoor daalde het aantal nieuwe uitkeringen.

Gemiddeld lag het aantal uitkeringen, nieuwe en langlopende, in 2014 nog wel iets hoger dan het jaar daarvoor. Ongeveer 1,4 miljoen mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van het UWV.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl