Burgerjury bijeen in Rotterdam NOS

In Rotterdam is vanavond de burgerjury bijeen geweest. 150 Rotterdammers konden in Burgerzaal van het stadhuis hun mening geven over het beleid van de gemeente. Wethouders Adriaan Visser (D66) en Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) waren er om de mening van het nieuwe inspraakorgaan aan te horen.

Eerdmans vindt dat de bijeenkomst goed verlopen is. "De gemeente heeft veel rapportcijfers gekregen en ook veel adviezen. Iedereen was heel betrokken", zei hij.

Eerdmans: de kracht van Rotterdammers is beter te benutten.

De jury komt twee keer per jaar bijeen en het is de bedoeling dat het oordeel van de 150 Rotterdammers ook daadwerkelijk meegenomen wordt in toekomstig beleid van de gemeente.

Te mager

Deze bijeenkomst ging vooral over 'levendigheid en veiligheid'. Eerdmans kreeg voor zijn portefeuille veiligheid een zesje. "Het is te mager voor een stad als Rotterdam. Ik wil dat absoluut naar een zeven tillen. Dat hebben we ook afgesproken met de burgemeester."

343 burgers hadden zich aangemeld om lid te worden van de burgerjury. De gemeente heeft uit de aanmelding een representatieve selectie gemaakt. Ambtenaren konden geen lid worden.

STER reclame