Ook de gevolgen voor natuur, milieu en toerisme worden meegewogen.
NOS Nieuws

Veel hobbels op weg naar gaswinning Terschelling

Minister Kamp neemt in juli een besluit over een gaswinningsvergunning voor Tulip Oil. Dat schrijft hij in antwoord op vragen van de Tweede Kamer. Kamp legt uit dat dat nog niet betekent dat er daadwerkelijk op Terschelling naar gas geboord gaat worden.

Bij de beoordeling of Tulip Oil een winningsvergunning van de minister krijgt, wordt vooral gekeken of het gas economisch haalbaar gewonnen kan worden. Het gasveld onder Terschelling bevat veel CO2, er is waarschijnlijk fracking nodig en het gasveld bestaat uit veel delen waardoor meerdere boringen nodig zijn.

Bij fracking wordt gas uit diepe steenlagen gehaald door het te 'kraken'. Bij de methode wordt er water met zand en chemicaliën onder hoge druk ingepompt.

Voor de afvoer van gewonnen gas moet er vanaf het eiland een nieuwe pijpleiding worden aangelegd. Het is dus nog maar de vraag of deze omstandigheden leiden tot het oordeel 'economisch winbaar'.

Negatieve effecten

Minister Kamp wordt hierover geadviseerd door onder meer TNO en de Mijnraad, onder voorzitterschap van PvdA'er Wim Meijer, en Gedeputeerde Staten van Friesland. Mocht Kamp op basis van de adviezen een vergunning afgeven, dan volgt hierna de 'milieu-procedure'.

Of het boren naar gas negatieve effecten heeft op het milieu, het landschap en de natuur wordt beoordeeld door staatssecretaris Dijksma. Terschelling is een Natura2000-gebied en de Waddenzee is Werelderfgoed. Ook wordt meegewogen wat eventuele gevolgen voor het toerisme zullen zijn. Dit deel van de procedure kan anderhalf tot twee jaar duren.

Betrokken

Minister Kamp benadrukt dat de provincie Friesland en de gemeente Terschelling hierbij "nadrukkelijk betrokken" worden. Zowel Terschelling als Friesland heeft zich uitgesproken tegen gaswinning op het eiland.

Ook de aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid, na het onderzoek in Groningen, zijn van toepassing op deze vergunning. Kamp: "Voor alle mijnbouwprojecten, en dus ook voor proefboringen en gaswinning in het Waddengebied, zal al per direct zoveel mogelijk worden gehandeld in lijn met deze aanbevelingen."

Hij vindt het daarom niet nodig, zoals GroenLinks, ChristenUnie en de Partij voor de Dieren wilden, om alle vergunningsaanvragen in de ijskast te zetten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl