Sloopauto's bij een erkend autosloopbedrijf ANP

Jaarlijks worden in Nederland naar schatting zo'n 40.000 auto's illegaal gesloopt. Dat leidt tot milieuschade en oneerlijke concurrentie. Dat zegt expertisecentrum Auto Recycling Nederland (ARN).

De illegale sloop gaat vaak als volgt: Een auto wordt zogenaamd geëxporteerd, maar blijft in werkelijkheid in Nederland en wordt vervolgens op een niet-toegestane manier uit elkaar gehaald.

Vloeistoffen

Bij illegale sloop worden bijvoorbeeld vloeistoffen niet volgens de regels uit auto's verwijderd en kunnen zo in de grond terechtkomen.

ARN roept alle betrokken partijen op om met oplossingen te komen om illegale sloop in te dammen.

Erkende bedrijven

Sinds deze maand mogen alleen door de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer) erkende bedrijven een auto slopen. Daarvoor mochten auto's ouder dan 15 jaar ook door niet-erkende bedrijven gesloopt worden en dat gebeurde dan regelmatig op illegale wijze.

ARN is blij dat daar nu een eind aan is gemaakt, maar stelt dat via de export-route illegale sloop te gemakkelijk blijft. 

Het illegaal laten slopen van je auto is aanlokkelijk, omdat illegale slopers vaak iets meer voor een auto willen betalen dan legale slopers.

STER reclame