Nederlandse Zorgautoriteit krijgt andere opzet

tijd van publicatie

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moet zich voortaan alleen nog bezighouden met het toezicht op de zorg. Andere bevoegdheden zoals controle van de zorgmarkt en het toetsen van fusies gaan over naar de Autoriteit Consument en Markt (ACM). En het ministerie van VWS bepaalt voortaan zelf hoe de zorg wordt bekostigd. De NZa voert het vastgestelde beleid vervolgens uit. Minister Schippers van Volksgezondheid heeft dit besloten.

De maatregelen vloeien voort uit de commotie die vorig jaar rond de NZa ontstond, nadat medewerker Arthur Gotlieb een omvangrijk bezwaarschrift bij de NZa indiende en kort daarna zelfmoord pleegde. In het bezwaarschrift uitte Gotlieb scherpe kritiek op de gang van zaken binnen de NZa. Minister Schippers vroeg daarop de onafhankelijke commissie Borstlap om onderzoek te doen naar het functioneren van de NZa. De commissie presenteerde haar aanbevelingen in september. De minister voert veel van de aanbevelingen nu in.

Toezicht

De NZa zal zich bezig blijven houden met het zorgtoezicht, zoals het nakomen van de zorgplicht door zorgverzekeraars, toezicht op de uitvoering van de Wet Langdurige Zorg en de Zorgverzekeringswet en het tegengaan van fraude en fouten in de zorg.

Niet alleen de taken van de NZa veranderen. Ook intern worden maatregelen genomen. Zo komt er een driehoofdige bestuur en een sterkere Raad van Advies. Het loket waar mensen misstanden kunnen melden wordt uitgebreid, het ICT- en personeelsbeleid wordt verbeterd en het declaratiebeleid wordt aangescherpt. 

STER reclame