ANP

Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft een huisarts uit Den Haag uit het BIG-register geschrapt wegens seksueel overschrijdend gedrag, het opstellen van valse verklaringen, misleiding van een patiënt en andere grensoverschrijdende gedragingen. Een arts die niet in het BIG-register staat, mag zijn vak niet uitoefenen.

De zaak was aangespannen door een patiënt uit 1989 die door het tuchtcollege een "jonge en psychisch kwetsbare vrouw" wordt genoemd. 

De huisarts zou haar herhaaldelijk seksueel hebben misbruikt en daarbij geen condoom hebben gebruikt, waardoor ze een soa zou hebben opgelopen. Een vriendin van de vrouw die een keer meeging naar de praktijk, heeft toen gezien dat de arts zijn broek op zijn knieën had. 

Valse verklaringen

De huisarts spreekt de beschuldigingen tegen, maar het college gelooft hem niet, onder meer omdat hij valse en tegengestelde verklaringen heeft afgelegd. 

Een regionaal tuchtcollege veroordeelde de arts tot een schorsing van zes maanden. De vrouw ging tegen de uitspraak in beroep, net als de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Volgens de inspectie is de arts onbetrouwbaar en niet geschikt voor zijn vak en heeft hij zich over een langere periode schuldig gemaakt aan een "meervoudige, ernstige en wezenlijke" schending van de normen die een arts in acht dient te nemen.

STER reclame