FD: informatie over ABN Amro niet achterhaald

De brief van De Nederlandsche Bank aan ABN Amro Financieele Dagblad

Het Financieele Dagblad bestrijdt dat de informatie over een onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de controle op nevenfuncties en privébelangen bij de top van ABN Amro achterhaald is. ABN Amro reageerde vanmorgen fel op een bericht in het FD over tekortschietende controle naar integriteit bij de bank. 

Onder de kop "Berichtgeving Financieele Dagblad onjuist", schreef de bank dat de krant zich baseerde op een oud onderzoek van De Nederlandsche Bank uit 2013. De informatie is "achterhaald en opgelost", stelt de bank.

Het Financieele Dagblad heeft vanmiddag de brief gepubliceerd die de DNB stuurde aan bestuursvoorzitter Zalm van ABN Amro.

Meer onderzoek

Uit de brief van afgelopen februari, die nu op straat ligt, blijkt dat de toezichthouder tussen afgelopen september en oktober nog eens onderzoek heeft gedaan naar de integriteitsrisico’s bij ABN Amro. DNB constateert dat aantal kritiekpunten nog niet zijn afgehandeld. 

Zo zijn de procedures om goede inzage te krijgen in de nevenfuncties en privébelangen van de Raad van Commissarissen wel verbeterd, maar nog niet in de praktijk gebracht. Bovendien doet de bank onvoldoende om het risico op corruptie in kaart te brengen. 

Dubai

De toezichthouders gaan verder in op twee specifieke kwesties die onlangs opdoken: de problemen in Dubai en de relatie van ABN Amro met een dubieuze klant, het Russische olieconcern Gunvor. 

Onlangs meldde minister Dijsselbloem in een brief aan de Kamer dat er geen sprake was van fraude in het ABN Amro-kantoor in Dubai. 

Uit de brief van DNB blijkt dat het om de misstanden bij de afdeling grondstoffenhandel speelden. Bij die afdeling was een subcultuur ontwikkeld die volgens de toezichthouder te veel was afgedreven van de cultuur die de bank zelf voorstaat. DNB stelt vast dat er een integriteitskwestie speelde, maar wat er precies aan de hand was, staat niet in de brief.

Poetin

Over Gunvor stelt DNB vast dat  ABN Amro te weinig heeft gedaan met de signalen dat de Russische president Poetin een geheim belang zou hebben in Gunvor. De bank had eigen onderzoek hiernaar moeten doen en contact moeten opnemen met het Amerikaanse ministerie van Financiën om uit te sluiten dat de bank het sanctiebeleid tegen Rusland overtreedt.