De weg naar een Europees-Amerikaanse vrijhandelszone verloopt niet zonder slag of stoot
NOS Nieuws

Kamer spreekt zich uit over grenzen TTIP

De Tweede Kamer heeft een motie aangenomen waarin wordt uitgesproken dat het vrijhandelsverdrag TTIP geen afbreuk mag doen aan het Nederlandse rechtssysteem en de Nederlandse democratie.

"Via TTIP kan bijvoorbeeld McDonald's ons dwingen lagere eisen te stellen aan arbeidsomstandigheden, werktijden en beloning van werknemers. Dat bedreigt de democratische besluitvorming hier. Je kunt de democratie niet even tussen haken zetten", zegt CU-Kamerlid Segers, die de motie indiende.

De VVD stemde als enige grote fractie tegen de motie. Kamerlid Van 't Wout: "Wat er in de motie staat is onderdeel van het kabinetsbeleid, en de VVD stemt altijd tegen overbodige moties stemt. Ook als dat even niet zo populair is."

GroenLinks had een raadgevend referendum gewild over het TTIP-verdrag, maar die motie werd weggestemd.

TTIP is een vrijhandelsverdrag waarover Europa en de Verenigde Staten nu onderhandelen. Voorstanders zeggen dat het verdrag voor toenemende welvaart zorgt, tot honderden euro's per jaar per burger. Tegenstanders zeggen dat Europa zeggenschap verliest over de kwaliteitseisen van producten en rechten van werknemers.

In het verdrag is een onderdeel opgenomen over geschillen tussen landen en bedrijven, de zogenoemde investeringsbescherming ISDS (Investor to State Dispute Settlement) voor bedrijven.

Daardoor kunnen bedrijven claims indienen bij een land als zij vinden dat hun belangen door die landen geschonden worden. Bijvoorbeeld als een bedrijf bepaalde producten niet mag verkopen, toch geen kerncentrale mag bouwen of ineens moet voldoen aan milieu- of gezondheidsvoorschriften.

Het kabinet is in principe voor TTIP, maar minister Ploumen is in de onderhandelingen wel bezig met aanpassingen van het verdrag.

Tweede Kamer geeft grenzen TTIP aan

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl