Het hoofdkantoor van de AIVD in Zoetermeer ANP

AIVD op de vingers getikt om DNA-databank

tijd van publicatie

De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst AIVD heeft tegen de regels in een DNA-databank bijgehouden. De Commissie van Toezicht op de Inlichtingendiensten schrijft in een vandaag verschenen rapport dat de wet niet toestaat dat de AIVD, al is het op beperkte schaal, dergelijke gegevens opslaat.

De AIVD mag wel biologisch forensisch onderzoek doen om de identiteit van iemand vast te stellen, maar het verkregen materiaal, mag niet worden bewaard. De wet verbiedt ook om dergelijk onderzoek te doen als de identiteit van de betrokken persoon al vaststaat.   

Vernietigd

De regels over DNA-materiaal zijn zo streng omdat de mogelijkheden van het DNA-onderzoek aanzienlijk zijn toegenomen. Tegenwoordig kunnen veel meer persoonlijke kenmerken uit DNA-materiaal gehaald worden dan vroeger het geval was.

De AIVD wilde niet kwijt hoeveel DNA-profielen in de databank waren opgeslagen. In opdracht van de minister is het materiaal vernietigd.

STER Reclame