Het onderhoudscontract voor de huidige alarmpalen loopt in 2017 af ANP

De sirenes die elke eerste maandag van de maand worden getest, gaan waarschijnlijk verdwijnen. De minister wil met de sirenes stoppen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie  van Justitie en Veiligheid wordt het voorstel nu voorgelegd aan de voorzitters van de veiligheidsregio's. Daarna wordt besloten wanneer de sirenes voor het laatst te horen zijn. Het onderhoudscontract voor de sirenepalen loopt in 2017 af. "Dat zou een natuurlijk moment zijn om te stoppen", zegt de woordvoerder.

NL-alert

Het huidige waarschuwingssysteem met de sirenepalen werd in 1992 ingevoerd. Volgens het ministerie zijn er tegenwoordig modernere communicatiemiddelen, zoals sociale media en NL-alert.

De kosten voor het beheer en onderhoud van de palen bedragen bijna 4 miljoen euro per jaar. De laatste jaren zijn er nauwelijks nieuwe palen geplaatst. Een nieuw contract moet dan Europees worden aanbesteed en dat ziet het ministerie niet zitten.

STER reclame