Er is veel vraag naar de hertaling van de Statenbijbel. De eerste druk van 50.000 exemplaren is bij voorintekening al uitverkocht.

De nieuwe vertaling wordt morgen officieel gepresenteerd in Delft, maar een christelijke boekhandel in die stad begint om middernacht al met de verkoop. Bij de boekhandel zijn vooraf zo'n tweehonderd bijbels besteld en er liggen nog eens vijftig klaar in de winkel.

"We verwachten niet heel veel mensen, maar vinden het wel bijzonder genoeg om open te gaan", zegt David Koerts van boekhandel Pelgrim. "Het gaat om het bijzondere moment."

Bestseller

In 1477 werd de eerste Nederlandse vertaling van de Bijbel ook in Delft gedrukt. De Statenbijbel was in 1637 de eerste die rechtstreeks uit het Grieks en het Hebreeuws was vertaald.

De nieuwe versie van de Statenbijbel is het antwoord op de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) uit 2004. Die werd met een miljoen exemplaren in vijf jaar een regelrechte bestseller, maar de vertaling werd niet geaccepteerd door de Gereformeerde Bond.

Eigen versie

Omdat wel duidelijk was dat de oude taal het begrip in de weg stond, werkte sinds 2002 de Stichting Herziening Statenvertaling aan een eigen bijbelversie.

"Eigenlijk zouden alle lezers van de vertalingen van Gods Woord Hebreeuws en Grieks moeten kunnen lezen, om zelf te zien wat er staat", meent de stichting. "Nu dit niet te verwezenlijken is, zijn wij ertoe geroepen zo helder mogelijk door te geven wat de Heere ons zegt."

"Ons taalgebruik is anders dan van die tijd. Wanneer vandaag wordt gezegd dat de hele stad beroerd werd denken onze jongeren aan het ziekte, terwijl er vroeger onder werd verstaan dat de stad in rep en roer kwam"

Tegenstand

In totaal hebben bijna 50 mensen, onder wie vertalers Hebreeuws en Grieks, neerlandici en theologen bij het project geholpen. Die hebben bijvoorbeeld besloten het woord 'kribbe' in het Kerstverhaal in ere te houden, terwijl de NBV daar 'voederbak' van maakte.

Overigens zijn er ook nu weer mensen die niets zien in de nieuwe vertaling. Een Zeeuwse dominee meent dat niet het oude taalgebruik maar "ons verduisterd verstand en ons boze hart" het begrip van het woord Gods tegenwerkt. "Dat los je niet op met een herziening."

STER reclame