'Asielplan VVD is strijdig met internationale verdragen'

AFP

"Het asielplan van de VVD is niet uitvoerbaar onder de internationale verdragen waar Nederland op dit moment aan meedoet", zegt Han Entzinger, emeritus hoogleraar Migratiestudies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

Gisteren presenteerde de VVD het plan om het Europese asielbeleid af te schaffen en de Europese buitengrenzen te sluiten. Vluchtelingen van buiten de EU zouden in hun eigen regio moeten worden opgevangen, stelt de coalitiepartij.

Vluchtelingenverdrag

Dit plan is volgens Entzinger in strijd met onder meer het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951. Dat houdt in dat landen worden verplicht om asielaanvragen in behandeling te nemen. "Nederland is één van de grondleggers van dit verdrag. Het zou vreemd zijn om dat nu te schenden."

Maar ook in andere verdragen zoals het Europees Verdrag van de Mens (1950), het VN-verdrag voor Burger- en Politieke Rechten (1966) en het Antifolterdrag uit 1984 heeft Nederland zich gecommitteerd aan het niet terugsturen van mensen naar landen waar het onveilig is. 

Bovendien zijn er EU-richtlijnen die botsen met dit asielplan, zegt Entzinger. "Deze richtlijnen zijn echter niet in beton gegoten. Je kunt ze wel veranderen, maar dan alleen met een meerderheid van de lidstaten. En dat lijkt me in dit geval onwaarschijnlijk."

Hoe hoger het hek, hoe hoger de prijzen die de smokkelaars zullen vragen.

Hoogleraar Migratiestudies Han Entzinger

Met het plan wil de VVD vooral mensensmokkel vanuit Noord-Afrika en het Midden-Oosten tegengaan, maar volgens Entzinger zal het juist een averechts effect hebben. "De VVD wil een hoog symbolisch hek om Europa heen zetten. Maar hoe hoger dat hek is, hoe hoger de prijzen worden die de smokkelaars aan vluchtelingen zullen vragen."

Het aandeel vluchtelingen dat via de Middellandse Zee Europa binnenkomt is beperkt, zegt Entzinger. "Op dit moment komt ongeveer een kwart van de asielzoekers binnen via eilandjes in de Middellandse Zee, zoals Lampedusa. Een veel groter deel vluchtelingen is Europa al binnengekomen met een toeristenvisum. Dat laten ze verlopen en vervolgens vragen ze asiel aan. Die groep houd je niet tegen met dit plan van de VVD."

STER Reclame