Centraal loket voor zware zorg in de klas

Ernstig meervoudig gehandicapte kinderen knel in de klas NOS

Er komt een centrale plek waar scholen geld kunnen aanvragen voor zorg aan ernstig meervoudig beperkte kinderen. En er komt een noodteam dat ouders gaat helpen in de onderhandeling op school over zorgkosten. Dat schrijven staatssecretaris Dekker (onderwijs) en Van Rijn (zorg) in een brief aan de Tweede Kamer.

De brief is een reactie op de problemen die ouders van ernstig gehandicapte kinderen ervaren als zij zorg op school willen regelen. De NOS berichtte eerder over ouders die van het kastje naar de muur worden gestuurd en scholen voor meervoudig gehandicapte kinderen die het financieel niet meer redden

De problemen zijn ontstaan na de veranderingen in de zorg van begin dit jaar en de verandering in het systeem voor passend onderwijs, dat in augustus werd aangepast.

Problemen

Als er voor leerlingen op school nog extra zorg nodig is, dan moeten scholen een beroep doen op de samenwerkingsverbanden 'passend onderwijs'. Maar dat betekent dat scholen met ernstig meervoudig gehandicapte kinderen bij verschillende regionale samenwerkingsverbanden om geld moeten vragen, omdat zij kinderen uit verschillende regio’s hebben. Dat probleem wordt nu opgelost door dat geld, een bedrag van 10 miljoen euro, op een centrale plek beschikbaar te stellen.

Een ander probleem dat ouders aankaartten, was dat zij met de school moeten onderhandelen over de inzet van hun eigen zorgbudget op die school. Leerlingen met ernstige meervoudige beperkingen hebben namelijk meer zorg nodig dan scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs kunnen bieden. Die zorg is duur en valt eigenlijk buiten het onderwijsbudget.

Voor dat probleem biedt staatssecretaris Van Rijn geen oplossing. Wel gaat hij ouders en scholen helpen om de onderhandelingen beter te voeren. Er komt een handleiding voor dat soort gesprekken. Ook wordt er een Rapid Response Team ingezet, dat in actie komt als ouders en scholen er samen niet uitkomen. Van Rijn wijst ouders en scholen er ook op dat er een informatiepunt is over de WLZ waar zij naartoe kunnen met vragen.

Ouders teleurgesteld

Ouders van meervoudig gehandicapte kinderen zijn kritisch over de brief. "Enerzijds vinden wij het goed dat er weer een centraal loket komt voor het onderwijsgeld voor ernstig meervoudig gehandicapte kinderen. Maar het blijft onduidelijk waar onderwijsondersteuning eindigt, en zorg begint. En daarmee uit welk potje dat betaald moet worden", vat Erika van de Bilt samen.

Afra Bentum, moeder van Lasse, noemt de brief zeer teleurstellend. "Dekker had beloofd om naar alle kinderen te kijken die zorg nodig hebben in de klas. Nu gaat hij alleen in op de ernstig meervoudig gehandicapte kinderen en niet op de grote groep kinderen zoals mijn zoon Lasse, die niet onder die groep vallen, maar wel vastlopen." Over wie de begeleiding voor Lasse moet betalen in de klas, wordt nog steeds gesteggeld. Daarvoor is helderheid nodig over wat gemeenten, Rijk en zorgverzekeraars moeten betalen aan zorg in de klas, zegt ze.

STER Reclame