Marcel Oosterwijk / Flickr / Creative Commons by-nc-sa

Veel gemeenten korten op het budget voor dagbesteding, sinds gemeenten hier verantwoordelijk voor zijn. Zowel GGZ Nederland als Alzheimer Nederland trekt die conclusie na onderzoek onder zorgaanbieders. Volgens GGZ Nederland dreigt de dagbesteding in 2016 zelfs te verdwijnen.

Alzheimer Nederland berekent dat sommige gemeenten nu al 25 tot 50 procent bezuinigen op dagbesteding voor dementerenden. Meer dan de helft van de aanbieders zegt dat het aanbod en de omvang van dagactiviteiten zijn veranderd sinds 1 januari.

Cruciaal

GGZ Nederland waarschuwt voor het verdwijnen van dagbesteding en laagdrempelige zorg voor ggz-patiënten in 2016. Dat zou een toename veroorzaken van crisisopname en terugval bij patiënten. Ook zouden de veiligheidsrisico's toenemen als deze groep niet kan worden opgevangen.  

Gevolg van de bezuinigingen is dat het werk steeds meer wordt gedaan door vrijwilligers in plaats van professionals. Ook is het vervoer van en naar dagactiviteiten veranderd of niet meer geregeld. De bezuinigingen hebben nog niet geleid tot het sluiten van locaties.

STER reclame