PVV-leider Geert Wilders en PVV-lijsttrekker voor de Eerste Kamer Marjolein Faber ANP

Van alle partijen in de Provinciale Staten is de PVV, gemeten naar het aantal moties dat in de afgelopen vier jaar werd aangenomen, het minst effectief. Slechts vijftien procent van de door de PVV ingediende moties en amendementen kreeg steun van een meerderheid, meldt Reporter Radio op basis van een onderzoek naar de politieke activiteiten van alle partijen in de provincies. Van de oppositiepartijen krijgt de ChristenUnie het vaakst een meerderheid achter zijn moties.

De PVV diende de afgelopen jaren 643 moties in, waarvan er 94 werden aangenomen. De partij probeerde onder meer tevergeefs een onderzoek af te dwingen naar de integriteit van het bestuur van de provincie Noord-Holland. Ook kreeg de partij geen steun voor het terugvorderen van wachtgeld van oud-gedeputeerde Ton Hooijmaijers, die door de rechtbank tot drie jaar cel is veroordeeld voor onder meer omkoping en witwassen. 

De PVV is overigens koploper als het gaat om het stellen van vragen aan het provinciebestuur: PVV’ers stelden in vier jaar tijd 902 vragen.

Amendementen

Gemeten naar het aantal geslaagde moties scoort de Partij voor de Dieren (PvdD) het op een na slechtst: 22 procent van de moties konden rekenen op steun van een meerderheid. De PvdD scoort qua amendementen het laagst. Statenleden van de PvdD maken gemiddeld genomen het meest gebruik van moties en amendementen. Gemiddeld diende een PvdD-Statenlid ruim veertig moties in en zes amendementen.

Collegepartijen buiten beschouwing gelaten, valt de effectiviteit van de ChristenUnie op, meldt Reporter Radio. Meer dan de helft van de voorstellen van de ChristenUnie werd aangenomen. De partij slaagde er bijvoorbeeld in Groningen in om steun te krijgen voor een plan om vijftig miljoen euro beschikbaar te stellen voor het midden- en kleinbedrijf.

STER reclame