NOS Nieuws

Nederlandse veehouderij steeds groter

Vooral stallenbouwers profiteren van de uitbreidingen van de melkveehouders.

Melkveehouderijen in Nederland breiden steeds verder uit. Dat komt doordat het melkquotum op 1 april verdwijnt. Boeren mogen dan zoveel melk produceren als ze zelf willen en daarom schaffen ze meer koeien aan.

In 2008 waren er vooral kleinere melkveehouders in Nederland. Slechts 19 procent van de boeren had een stal van 100 koeien of meer. Vorig jaar liep dat percentage op naar 31 procent. Het aantal bedrijven met meer dan 250 koeien, is zelfs meer dan verdubbeld. Steeds grotere melkveehouderijen dus, met meer koeien en grotere stallen.

Bouwsector

Daar profiteren aannemers van. Waar de meeste bouwbedrijven met moeite de crisis doorkwamen, hadden stallenbouwers juist genoeg werk. Stallenbouwer Rutger Rikkink: ''Melkveehouders hebben flink geïnvesteerd. Daar hebben wij meteen profijt van. De agrarische sector beslaat nu ongeveer 70 procent van ons werk, voor de crisis was dat nog ongeveer 60 procent. Dat is wel een verandering.'' Volgens Rikkink heeft dat een ontslagronde voorkomen. ''Als de agrarische sector er niet was geweest, waren we daar waarschijnlijk niet aan ontkomen.''

De afschaffing van het melkquotum heeft stallenbouwers door de crisis geholpen.

Stallenbouwer Rutger Rikkink

Rikkink merkt ook een toename van het aantal stallen speciaal voor jongvee. Volgens onderzoeker Jelle Zijlstra van Wageningen Universiteit is dat een logische ontwikkeling: ''Boeren zijn niet alleen grotere stallen gaan bouwen, ze zijn ook meer kalveren gaan fokken. Dat hebben ze zo gepland dat dat jongvee pas melk gaat produceren op het moment dat het quotum verdwijnt.'' In 2013 nam het jongvee toe met 5 procent, in 2014 zelfs met 6 procent.

'De melkproductie zal de komende vijf jaar met 20 procent toenemen'

Keerzijde

Maar natuur- en milieuorganisaties waarschuwen voor de gevolgen van deze schaalvergroting. Milieudefensie zegt dat zoveel dieren bij elkaar grote risico's voor de volksgezondheid opleveren. "Ziektes worden sneller doorgegeven als er veel dieren op elkaar staan," zegt Jacomijn Pluimers van Milieudefensie. "Wij hebben in Nederland al een mestoverschot en de bijkomende milieuproblemen." Daarom pleit Milieudefensie juist voor een krimp van de veestapel.

De ontwikkeling naar grotere veestapels zou ook nadelig zijn voor de leefomstandigheden van de koeien. "Er gaan steeds meer koeien in een stal en ze komen steeds minder buiten."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl