'Politieke partijen geen fan van windmolens'

De beste plek voor nieuwe windmolens is direct langs de snelweg, vindt GroenLinks. De partij wil er minimaal 1500 plaatsen, wat genoeg is om aan ongeveer drie miljoen huishoudens elektriciteit te leveren.

Snelwegen doorsnijden het landschap en vormen daarmee een logische plek voor windturbines, vindt de partij. Verrommeling van het landschap wordt zo voorkomen.

Bovendien woont er bijna niemand direct langs de snelweg, dus van overlast is nauwelijks sprake, zegt de partij. Snelwegen maken beduidend meer lawaai dan windmolens, is de redenering.

Verdubbeling

Plekken waar de snelweg door dorpen, steden, natuurgebieden of bijzondere landschappen loopt, moeten worden ontzien. Zelfs dan blijft er ruimte voor 1500 tot 2000 turbines van drie megawatt met wieken van 40 meter lang.

Als het plan doorgaat, zou dat een verdubbeling van de productie van windenergie betekenen.

Pachtgelden

Het Rijk moet het voortouw nemen, door grond beschikbaar te stellen. Waar nodig moeten eigenaren worden onteigend. De investering verdient zich volgens GroenLinks terug, omdat de overheid belasting en pachtgelden kan innen.

Ook wil de partij dat omwonenden mede-eigenaar kunnen worden van de molens. Ze kunnen dan ook profiteren van de opbrengst.

STER reclame