http://www.hetroermoetom.nu/
NOS NieuwsAangepast

Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS

Huisartsen komen opnieuw in actie tegen de machtspositie van zorgverzekeraars. Een groep van tientallen huisartsen uit acht regio's spijkerde tegen middernacht een manifest met eisen op het ministerie van Volksgezondheid en op hoofdkantoren van zorgverzekeraars.

De betrokken huisartsen eisen van politiek en verzekeraars samenwerking op basis van gelijkwaardigheid en vertrouwen in hun medische deskundigheid, onder het motto 'het roer moet om'.

Huisartsen voeren actie bij ministerie

"Zinloze concurrentie"

Volgens de actiegroep wordt de huisartsenzorg uitgehold door de marktwerking die in 2006 in werking trad. "Zinloze concurrentie wordt gestimuleerd, broodnodige samenwerking gefrustreerd. Zorgverzekeraars dicteren de zorgafspraken."

Behalve betere samenwerking eisen de huisartsen dat er een einde komt aan "de geëxplodeerde zorgbureaucratie". Huisartsen zouden nu worden opgezadeld met veel administratie door "de grenzeloze verzameldrift van data bij zorgverzekeraars".

Dreigen

Leden van de actiegroep dreigen de samenwerking met zorgverzekeraars op te schorten als de politiek en de verzekeraars niet tegemoetkomen aan hun wensen.

Vrijstelling

Minister Schippers van Volksgezondheid gaat onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het kartelverbod op sommige terreinen in de eerstelijnszorg op te heffen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat ze de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Autoriteit Consument en Markt (ACM) gaat vragen om te beoordelen of het bestaande model moet worden aangepast. Ook gaat de minister over twee weken met de zorgpartijen in gesprek.

Over de resultaten van het onderzoek hoopt zij de Kamer na het zomerreces te informeren.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl