NOS Nieuws

Volledige verklaringen van Opstelten en Teeven

Persconferentie Opstelten

De hele verklaring van Ivo Opstelten

"Zojuist heb ik de Tweede Kamer de antwoorden doen toekomen op vragen die waren gesteld naar aanleiding van de recente berichtgeving over een schikking van het Openbaar Ministerie en Cees H., nu vijftien jaar geleden.

Ik heb telkens aangegeven dat ik het van het grootste belang vind dat er duidelijkheid zou komen over de financiële afwikkeling van deze schikking. Op 3 juni vorig jaar heb ik aan de Tweede Kamer geschreven dat op mijn verzoek was nagegaan of er in de administratiesystemen van mijn departement de gezochte informatie nog kon worden achterhaald. Op basis van de mij toén beschikbare informatie heb ik aan de Tweede Kamer gemeld dat dit niet mogelijk was.

Naar aanleiding van de recente berichtgeving heb ik de afgelopen dagen een ultieme inspanning laten verrichten om de destijds niet toegankelijk geachte gegevens te ontsluiten. Dit onderzoek heeft weliswaar geen bankafschriften of andere documenten opgeleverd, maar ik heb wel een digitale bevestiging gevonden dat in 2001 een bedrag van 4,7 miljoen gulden is overgemaakt ten gunste van Cees H.

Daarmee moet ik constateren dat er toch administratieve informatie op mijn departement beschikbaar was. Deze informatie had, naar nu blijkt, ook al eerder ontsloten kunnen worden.

Dit brengt mij tot de conclusie dat er gedurende een te lange periode onduidelijkheid is blijven bestaan over de feitelijke afwikkeling van deze schikking. Hiervoor draag en neem ik de volle verantwoordelijkheid. En daarom heb ik zojuist mijn ontslag aangeboden aan de koning."

Persconferentie Teeven

De hele verklaring van Fred Teeven

"De minister heeft zojuist bekendgemaakt dat hij zal aftreden over de gang van zaken rond de zaak Cees H. Ik vind dat zelf onverteerbaar. Het is iets dat mij persoonlijk diep raakt.

Ik ben 4,5 jaar opgetrokken met minister Opstelten om het land veiliger te maken. Daar hebben we met ziel en zaligheid aan gewerkt. Die klus had ik graag met hem afgemaakt.

Ik vind dat ik niet meer geloofwaardig kan functioneren nu de minister is afgetreden op dit specifieke onderwerp, waar ik jarenlang als officier van justitie nauw bij betrokken ben geweest. Dat is de reden dat ik ook aan de koning mijn ontslag heb aangeboden.

Dat is niet alleen het ontslag dat ik formeel moét aanbieden als de minister aftreedt. Ik vind ook dat ik niet verder geloofwaardig kan functioneren als staatssecretaris, omdat de minister moet aftreden vanwege de Teevendeal.

Met die deal is overigens helemaal niets mis. Dat wil ik hier nog even gezegd hebben. Dat is gebeurd voor volk en vaderland, zoals ook de minister en ik dat de afgelopen 4,5 jaar hebben gedaan."

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl