ANP

De in opspraak geraakte VU-hoogleraar Peter Nijkamp heeft de wetenschappelijke integriteit niet geschonden, oordeelt het LOWI, het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Het orgaan deed onderzoek (pdf) in de zelfplagiaat-affaire rond econoom Nijkamp die ruim een jaar geleden naar buiten kwam. 

Het LOWI verwijt Nijkamp wel verwijtbaar onzorgvuldig handelen. 

Diskrediet

Begin januari 2014 berichtte NRC Handelsblad dat Nijkamp in meerdere publicaties teksten heeft gebruikt van hemzelf of van co-auteurs zonder de bron te vermelden. Nijkamp heeft de beschuldigingen steeds weersproken en vindt dat hij hierdoor in diskrediet is gebracht.  

Nijkamp en promovenda Karima Kourtit, die ook in de affaire werd betrokken, dienden bij het LOWI een klacht in tegen het College van Bestuur van de Vrije Universiteit. Zij betoogden onder meer dat een minder gebruikelijke wijze van bronvermelding onmogelijk als plagiaat (het toe-eigenen van andermans werk) kan worden gekwalificeerd. 

Het LOWI wijst er in zijn rapport op dat de gedragscode van de Vereniging van Universiteiten onvoldoende helder maakt wanneer sprake is van plagiaat bij het overnemen van teksten, als er niet overduidelijk is gekopieerd. Daardoor kan ook niet worden vastgesteld of de wetenschappelijke integriteit is geschonden. 

In gesprek

De onderzoekscommissie oordeelt dat Nijkamp en Kourtit zelf een van de drie omstreden publicaties moeten terugtrekken vanwege onzorgvuldige bronvermelding. De VU mag deze publicatie niet terugtrekken - zoals het bestuur eerder had besloten -  omdat er geen sprake is van een schending van de wetenschappelijke integriteit, aldus het LOWI. 

De onderzoekscommissie adviseert het bestuur van de Vrije Universiteit om in gesprek te gaan met de afdeling Ruimtelijke Economie van professor Nijkamp om herhaling van de onzorgvuldigheden te voorkomen.   

STER reclame