Pechtold (D66), Van Haersma Buma (CDA), Rutte (VVD), Roemer (SP) en Samsom (PvdA) voor aanvang van het RTL-verkiezingsdebat ANP

Het beleid van het kabinet is "spectaculair succesvol", heeft VVD-leider Rutte gezegd tijdens het RTL-verkiezingsdebat. Rutte zei dat de groeicijfers toenemen, dat het tekort daalt en dat Nederland nu in de kopgroep van Europa zit.

"Maar wil je nu een succes maken van dit beleid, want al die hervormingen moeten nog deels door het parlement, heb je nodig dat je in de Eerste Kamer sneller vaart kunt maken", zei hij.

Daarom nodigde de premier de oppositiepartijen CDA en SP uit om meer samen te werken na de verkiezingen. CDA-leider Buma liet direct weten dat zijn partij na de verkiezingen van 18 maart geen deal zal sluiten met het kabinet. De christendemocraten willen ook niet meepraten over de nieuwe begroting. "We bekijken het per wetsvoorstel", zei Buma.

Buma: geen deal met kabinet na verkiezingen

Ik steun u niet omdat uw verhaal uit de managementkamers komt.

Emile Roemer, partijleider SP

Roemer vs. Rutte

In een een-op-een-debat met SP-leider Roemer vroeg Rutte: "Als het beleid nu begint te werken, zouden we die koers even moeten vasthouden. Waarom steunt u ons niet?"

Roemer reageerde fel: "Ik steun u niet omdat uw verhaal uit de managementkamers komt. Als u één stap met mij buiten zou zetten, dan ziet u hoeveel mensen geen kans krijgen op de arbeidsmarkt, hoeveel mensen de zorg niet meer kunnen betalen. 52.000 bedrijven zijn failliet gegaan."

Extra bezuinigen?

Rutte en PvdA-leider Samsom stonden verder in het debat lijnrecht tegenover de oppositiepartijen D66 en CDA over de vraag of bezuinigingen nodig zijn om de belastingen te kunnen verlagen. Het kabinet vindt van niet, D66 en CDA willen wel snijden in de overheidsuitgaven.

Rutte en Samsom baseerden zich op de jongste ramingen van het Centraal Planbureau. Daaruit blijkt dat de Nederlandse economie sneller groeit dan verwacht en dat het overheidstekort snel daalt. Dat biedt ruimte om geld vrij te maken voor lastenverlichting. Het kabinet wil de belastingen verlagen met 3 tot 5 miljard euro, om daarmee een herziening van het belastingstelsel mogelijk te maken.

Maar D66-leider Pechtold zei dat het kabinet dat niet kan waarmaken. Volgens hem komt er een miljardentegenvaller aan door het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen en er is extra geld nodig voor veiligheid en defensie. Pechtold ontkende dat hij wil bezuinigen op zorg en sociale zekerheid, maar zei wel een half miljard te willen besparen door de ministeries minder budget te geven.

Buma verweet Rutte dat die het begrotingstekort en de staatsschuld weer wil laten oplopen. Volgens Buma laat Rutte de teugels vieren en moet hij juist de lasten verlichten om banen te creëren.

Roemer: er valt 18 maart echt iets te kiezen

STER reclame