Een F-16 op vliegbasis Volkel ANP

Ook op de vliegbasis in het Brabantse Volkel is vrij recent nog op een onveilige manier gewerkt met kankerverwekkende chroom-6-verf. "Waardoor blootstelling niet uit te sluiten is", meldde de Arbodienst van Defensie in 2012 in een intern onderzoeksrapport.

Dat blijkt uit nieuwe documenten over de chroom-6-affaire die het ministerie van Defensie vandaag vrijgeeft.

Bij een rondgang door de schildershangar in Volkel vonden onderzoekers vijftien verschillende afwijkingen van de richtlijnen. Grootste probleem was dat de hangar niet goed genoeg werd schoongemaakt. Daardoor waren de ruimten vervuild geraakt met chromaathoudende stof. Werd een F-16 uit de hangar gereden, dan dwarrelde het stof op en konden werknemers de gevaarlijke stof inademen. Aanleiding voor het onderzoek was de onrust die daarover was ontstaan bij het personeel.

Defensie zou eigenlijk al sinds 2001 veilig met chroom-6-verf moeten werken. In dat jaar scherpte het ministerie de regels aan, nadat vast was komen te staan dat medewerkers jarenlang onvoldoende waren beschermd.

Vorige maand werd uit een beroep dat de NOS had gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur al duidelijk dat er desondanks in 2008 nog een ernstig incident was in Den Helder. Daar waren medewerkers bij het bespuiten van helikopteronderdelen volgens de Arbeidsinspectie "blootgesteld aan een hoge concentratie Chroom (VI)-verbindingen".

Maskers

In Volkel werd naar aanleiding van de onderzoeksresultaten de hangar in 2012 alsnog grondig schoongemaakt en het ventilatiesysteem vernieuwd. Desondanks werd bij metingen vorig jaar duidelijk dat bij het spuiten en schuren de blootstelling in minstens één cabine boven de vastgestelde streefwaarde was.

Bij een andere cabine kon niet met zekerheid worden gezegd of die streefwaarde kon worden gehaald. Daarom moesten medewerkers in de cabines altijd maskers met adembescherming dragen.

Uit weer een ander stuk uit 2014 blijkt dat ook de spuitcabine op de vliegbasis Eindhoven niet aan de (nieuwe) grenswaarden kon voldoen. Daar heeft Defensie eveneens extra maatregelen moeten nemen.

Roest

Minister Hennis had de Tweede Kamer eerder al laten weten dat ze ondanks alle maatregelen nieuwe incidenten niet uit kan sluiten. Onlangs kwamen chromaathoudende verfstoffen vrij tijdens werkzaamheden aan een Apachehelikopter in Mali. Op informatiebijeenkomsten klaagden de werknemers de afgelopen maanden dat soms nog steeds onder risicovolle omstandigheden moet worden gewerkt.

Defensie zegt chroom-6-verf nog altijd in tien verschillende werkplaatsen te gebruiken, omdat er geen goed alternatief voorhanden is dat roestvorming bij bijvoorbeeld F-16’s tegengaat.

Voorschot

Inmiddels hebben zo’n 1600 bezorgde (oud-)werknemers zich gemeld bij een speciaal loket voor chroom-6. Meer dan 440 van hen melden gezondheidsklachten.

Deze week maakte Hennis de inhoud van een financiële regeling bekend voor mensen die denken dat ze ziek zijn geworden van het werken met de verf. Het gaat daarbij om een voorschot: als uit een lopend RIVM-onderzoek blijkt dat Defensie aansprakelijk kan worden gesteld voor de gezondheidsschade, zijn hogere vergoedingen mogelijk.

Meer informatie? Stuur een e-mail: Bas.de.Vries@NOS.nl

STER reclame