Provincie Zeeland
NOS Nieuws

Zeeland: 'Belgische toestanden' op de wegen en toltarieven #PS15

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heeft de NOS samen met de regionale omroepen portretten gemaakt over wat er speelt in de provincies. Dit portret is tot stand gekomen in samenwerking met Omroep Zeeland.

Wat waren de grootste besluiten de afgelopen vier jaar?

De provincie Zeeland heeft gekort op de subsidies van verschillende organisaties, zoals musea en andere culturele instellingen. Ook sportorganisaties krijgen geen geld meer van de provincie.

Ook is er gesneden in het ambtenarenbestand. Er zijn 160 voltijdsbanen geschrapt via een omstreden 57+-regeling. Mensen boven die leeftijd konden met behoud van ten minste 70 procent van hun salaris vervroegd met pensioen. Die regeling leidde tot een motie van wantrouwen in de Staten, maar die haalde het niet. Uiteindelijk moet de reorganisatie de provincie jaarlijks 11 miljoen euro opleveren.

Het Volkerak-Zoommeer wordt weer zout gemaakt en ook moet in het Grevelingenmeer het getij weer terugkomen. Dat is volgens de provincie goed voor het toerisme, de visserij en de bestrijding van de blauwalg. Het hele plan kost zo'n 350 miljoen euro, waarvan de provincie een groot gedeelte moet betalen.

Zeeland heeft de afgelopen periode een nieuwe aandeelhoudersstrategie voor energiebedrijf Delta en havenbedrijf Zeeland Seaports ontwikkeld. Op die manier wil de provincie werkgelegenheid behouden en de Zeeuwse havens goed laten concurreren met andere havens.

En de provincie haalde na vele jaren lobbyen een etappe van de Tour de France binnen. De wielrenners koersen op 5 juli van Utrecht naar Zeeland, waar de etappe eindigt.

'Ik kan hem ook zonder middelvinger pareren'

Wat is er niet gelukt?

Er werd gesproken over de bouw van een tweede kerncentrale bij Borssele. De provincie zag de bouw van Borssele-II op zich wel zitten, maar in 2012 besloot eigenaar Delta de stekker uit het project te trekken, omdat er onzekerheid heerste over de financiering.

Oppositiepartij D66 wilde een provinciaal referendum mogelijk maken over controversiële onderwerpen, zoals het verdiepen van de Westerschelde, het aanleggen van nieuwe natuur, bestuurlijke herindeling en het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel. Uiteindelijk bleek er niet voldoende steun voor het voorstel.

Ook een plan van de PVV om het beheer van de Westerscheldetunnel onder te brengen bij de provincie om zo de toltarieven omlaag te brengen haalde het niet.

En de provincie wilde dat de Zeeuwse gemeenten, waterschappen en de provincie zelf beter gingen samenwerken. Maar concrete plannen daarvoor zijn nog steeds niet van de grond gekomen.

Wat zijn de hete hangijzers voor de komende periode?

Onlangs waarschuwde het provinciebestuur voor 'Belgische toestanden' op de Zeeuwse wegen. Volgens de provincie is er onvoldoende geld om de wegen goed te onderhouden, waardoor het wegdek verslechtert. De financiële situatie van de provincie zal meer op de agenda komen, want in het provinciehuis klinkt vaker dat het geld op is.

De toltarieven van de Westerscheldetunnel zullen weer onderwerp van discussie worden. Ook het aanleggen van een snelle internetverbinding staat op de agenda.

Een ander thema is de toekomst van energiebedrijf Delta. De provincie is voor de helft eigenaar van dat bedrijf en de vraag is hoe dat verder moet. En welke cultuurinstellingen krijgen in de toekomst subsidie en welke niet?

Er werd gesproken over een tweede kerncentrale in het Zeeuwse Borssele, maar dat ging uiteindelijk niet door

Op wie moeten we letten?

De nieuwe politieke partij ZeelandLokaal. De partij steunt op lokale partijen door heel Zeeland. Iedere kandidaat op de lijst moet zelf campagne voeren en zo voldoende stemmen krijgen om gekozen te worden. De partij verwacht op die manier de verkiezingsoverwinning te behalen.

De SP zou wel eens een grote klapper kunnen maken. Uit een peiling van onderzoeksbureau GfK kwam de partij als grootste uit de bus. Nu heeft de SP nog drie zetels, maar dat zou zomaar kunnen verdubbelen.

Bij Provinciaal Belang Zeeland staat Johan Robesin op de lijst. Hij ging vier jaar geleden bij Wilders en Rutte op bezoek in het Torentje om zijn steun te betuigen aan de coalitie. Robesin zat eerst bij de Partij voor Zeeland, maar kreeg daar ruzie met het bestuur en richtte zijn eigen partij op.

In de Partij voor Zeeland lijkt het te rommelen. Nadat Robesin met ruzie was vertrokken, bleken ook nieuwe mensen op de lijst het niet goed met elkaar te kunnen vinden. Er lekten e-mails uit waarin kandidaten elkaar over en weer het leven zuur maakten.

Wat speelt er nog meer?

Begin dit jaar ontstond er veel ophef nadat de provincie de Zeeuwse leeuw uit het provincielogo had verwijderd. De Zeeuwen eisten dat de leeuw, die staat voor strijdbaarheid, trots en saamhorigheid, weer terug moest komen. Het provinciebestuur werd teruggefloten door de Provinciale Staten en na de verkiezingen komt er een nieuw logo met de leeuw erin.

PS15 bij Omroep Zeeland

Omroep Zeeland besteedt veel aandacht aan de Provinciale Statenverkiezingen, onder meer op de speciale verkiezingswebsite Zeeland Kiest.

Ook organiseert de omroep de serie Stemmenjacht: een strijd tussen twee lijsttrekkers die getest worden op hun kennis van de provincie.

Op maandag 16 maart is er een debat en op de verkiezingsavond zendt Omroep Zeeland rechtstreeks uit vanuit het provinciehuis in Middelburg.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl