ANP
NOS Nieuws

Commissie: Verheijen in strijd met integriteit VVD

Een interne VVD-commissie vindt dat Mark Verheijen in strijd heeft gehandeld met het "integriteitskader" van de VVD.

De commissie onder leiding van Raad van State-lid Jan-Kees Wiebenga doelt daarmee op declaraties van Verheijen als Gedeputeerde bij de provincie Limburg. Het gaat dan om reiskosten voor bezoeken aan het instituut Prodemos en voor een debat bij WNL en om kosten voor een diner op een vastgoedbeurs. Volgens de commissie was bij deze declaraties geen provinciaal belang gediend of waren de kosten te hoog.

Verder zet de commissie vraagtekens bij een bezoek aan het Skûtjesilen in Friesland. Volgens de commissie zijn daarbij niet zozeer overheidsregels overtreden, maar is wel de schijn gewekt.

Dynamiek

Wiebenga denkt dat er nog meer kwesties gaan spelen, waaronder die rond een bioscoop en de Floriade. "Die kwesties werpen hun schaduw vooruit en zullen in verband met de ontstane dynamiek in de beoordeling moeten worden meegenomen."

De commissie benadrukt dat Verheijen bij zijn afweging over wat hem te doen staat niet alleen naar zijn eigen positie moet kijken, maar dat ook het aanzien van de politiek een rol moet spelen.

Ethiek

Wiebenga schrijft in zijn rapport (.pdf) dat het in dit soort kwesties gaat om "bestuursethiek". Op zichzelf misschien geringe kwesties kunnen soms grote symbolische betekenis hebben. "Anders dan bij het strafrecht is ook de schijn van ongewenst handelen dikwijls een graadmeter bij de beoordeling van de integriteit." Volgens de commissie kan een bestuurder zich niet op naïviteit beroepen.

De leden van de Commissie Integriteit:

- Voorzitter Jan-Kees Wiebenga is al vanaf 1966 actief binnen de VVD, hij is lid van de Raad van State en was voorheen burgemeester en Eerste en Tweede Kamerlid.

- Willibrord van Beek is VVD'er vanaf 1973. Hij is commissaris van de Koning in Utrecht. Hij was gedeputeerde in de provincie Noord-Brabant, Tweede Kamerlid en waarnemend burgemeester.

- Clemens Cornielje is commissaris van de Koning in Gelderland. Actief bij de VVD vanaf 1976. Hij was campagneleider van de VVD in 1994, 1998 en 2002 en meer dan tien jaar Kamerlid.

- Tila zur Lage is oud-lid van het VVD-hoofdbestuur en vice-voorzitter van VVD afdeling Gelderland.

- Han Moraal is de Nederlands afgevaardigde bij Eurojust voor de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, voormalig hoofdofficier van justitie en voormalig hoofdadvocaat-generaal.

- Marianne Kallen-Morren is waarnemend burgemeester van IJsselstein en daarvoor van verschillende andere gemeenten.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl