Provincie Zuid-Holland
NOS Nieuws

Zuid-Holland: motorrijtuigenbelasting en verkeersveiligheid #PS15

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heeft de NOS samen met de regionale omroepen portretten gemaakt over wat er speelt in de provincies. Dit portret is tot stand gekomen in samenwerking met Omroep West.

Wat waren de grootste besluiten de afgelopen vier jaar?

In plaats van een sneltram door de binnenstad van Leiden, de RijnGouwelijn, besloot de provincie dat er 'hoogwaardig openbaar vervoer' moest komen in de vorm van bussen en meer treinen tussen Leiden en Utrecht.

Ook heeft Zuid-Holland na jaren van discussie en protest besloten wat het tracé wordt van de Rijnlandroute, een nieuwe verbinding tussen Leiden en Katwijk. Kosten: ruim 900 miljoen euro, waar ook het Rijk aan meebetaalt. En er werd 162 kilometer aan fietspaden aangelegd en een aantal 'snelfietsroutes' tussen steden.

Er is een groot overkoepelend plan gekomen waarin is vastgelegd waar nieuwe bedrijventerreinen of woningen kunnen komen en wat groen moet blijven. Dat plan is in samenwerking met de inwoners gemaakt, en dat is belangrijk, want ruimte is schaars in de provincie.

De provincie is teruggegaan naar de kerntaken, waaronder ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer, economie en jeugdzorg.

Wat is er niet gelukt?

Zuid-Holland wilde graag dat de snelheid op provinciale wegen omhoog kon, dat is niet gelukt. Dat geldt ook voor de doelstelling van het opwekken van 6 procent duurzame energie. En veel verbindingen tussen natuurgebieden zijn niet aangelegd omdat er lang onzekerheid was over financiële steun van het Rijk.

Ook wilde het provinciebestuur meer bekendheid onder de inwoners van Zuid-Holland vergaren, maar dat is de afgelopen jaren niet gebeurd. Het bestuur blijft er onzichtbaar.

'Jammer dat verkiezingen gekaapt worden door landelijke thema's'

Wat zijn de hete hangijzers voor de komende periode?

Wat wordt de nieuwe rol van de provincie? Moet de provincie meer doen op het gebied van economie en onderwijs? En hoe wordt het slepende probleem van lege kantoorpanden en leeglopende winkelcentra aangepakt?

De provincie moet daarnaast kiezen waarin geld wordt geïnvesteerd: in fietsvoorzieningen zoals fietsenstallingen en nieuwe fietspaden of de verkeersveiligheid op provinciale wegen?

Zuid-Holland is een van de duurste provincies voor automobilisten. De vraag is of de provincie daar iets aan gaat doen door de motorrijtuigenbelasting fors te verlagen. Ook de Rijnlandroute blijft een heikel punt. Kan de aanleg nu echt beginnen of winnen protesterende bewoners de strijd bij de rechter?

Gaat Zuid-Holland de komende periode meer inzetten op fietsvoorzieningen?

Op wie moeten we letten?

Vier jaar geleden was de PVV een van de grote winnaars met acht zetels. Komt de partij ook dit keer weer terug in de Provinciale Staten en met hoeveel zetels?

Bij D66 was het aantal aanmeldingen voor het Statenlidmaatschap overweldigend. Is dit een voorbode voor een grote verkiezingswinst? De ouderenpartij 50Plus maakte bij de laatste verkiezingen een debuut met één zetel. Gaat de partij dat weer bereiken, ondanks gedoe in bij de Kamerfractie?

Het CDA en GroenLinks zetten beide een lijsttrekker in van buiten het provinciehuis. Voor het CDA is dat Adri Bom-Lemstra, die nu werkt bij het hoogheemraadschap Delfland. Voor GroenLinks voert Huri Sahin de lijst aan. Zij werkt bij ProDemos, een instelling die voorlichting geeft over de democratie en de rechtsstaat.

Wat speelt er nog meer?

Voor het eerst was er na de vorige verkiezingen in Zuid-Holland een college van D66 en SP. Het wordt afwachten of de coalitie straks door kan of dat het blijft bij een eenmalig experiment.

De zwaarste post bij de provincie, verkeer, werd bekleed door Ingrid de Bondt, de echtgenote van VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer Halbe Zijlstra. Keert zij na de verkiezingen weer terug?

PS15 bij Omroep West

Omroep West besteedt op verschillende manieren aandacht aan de verkiezingen. Onder meer met een speciale website.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl