Provincie Flevoland
NOS Nieuws

Flevoland: werkloosheid en schaliegas #PS15

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heeft de NOS samen met de regionale omroepen portretten gemaakt over wat er speelt in de provincies. Dit portret is tot stand gekomen in samenwerking met Omroep Flevoland.

Wat waren de grootste besluiten de afgelopen vier jaar?

In Flevoland zijn de afgelopen jaren veel dingen in gang gezet, maar nog niet alles is afgerond. Zo is er een besluit genomen over het verbeteren van een aantal wegen in de provincie, zoals de Gooiseweg bij Zeewolde. Ook de N50 bij Emmeloord gaat op de schop en er worden voorbereidingen getroffen om de Waterlandseweg en de Hogering in Almere aan te pakken.

De provincie heeft samen met het Rijk en de gemeente afspraken gemaakt over de groei van Almere. In eerste instantie moest het aantal inwoners gaan verdubbelen, maar dat is iets afgezwakt. Wel komt er extra geld voor de ontwikkeling van Almere. Bij Lelystad moet een containerhaven komen.

Flevoland heeft de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten zorgvuldig geregeld. En voor het oplossen van eventuele knelpunten heeft de provincie 1,5 miljoen euro extra beschikbaar.

En uit een programma voor nieuwe natuur werden uiteindelijk 30 projecten gekozen, waarin ruimte is voor natuurbeheer, landbouw en recreatie.

Wat is niet gelukt?

Flevoland had vorig jaar de meeste werklozen van Nederland. Het CBS becijferde dat 11,7 procent van de inwoners van Flevoland geen werk had. Er werd wel in de economie geïnvesteerd, maar dat leidde niet tot genoeg nieuwe banen.

Om duurzaamheid te stimuleren werd het project DE-on gelanceerd. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat gemeenten daar een grote rol in zouden spelen, maar uiteindelijk is het verworden tot een project met subsidies voor duurzame initiatieven.

Provincie en gemeenten waren hard op weg met beleid voor het vervangen van oude windmolens door nieuwe, die meer vermogen kunnen genereren. Dat werd eind vorig jaar onderuit gehaald doordat boeren via een maas in de wet subsidie bij het Rijk konden aanvragen om hun oude molens te vervangen door precies dezelfde. Dat kan inmiddels niet meer, maar het voornemen van de provincie heeft een flinke deuk opgelopen.

In oktober 2012 trad voor het eerst een college van Gedeputeerde Staten af naar aanleiding van een kritisch rapport over het verloop van het project Oostvaarderswold, waarbij nieuwe natuur moest worden aangelegd. Dat strandde toen toenmalig staatssecretaris Bleker er geen geld meer in wilde steken. Die beslissing leidde tot het vertrek van een VVD-gedeputeerde, maar de coalitie ging korte tijd later door met een nieuwe bestuurder.

Windmolens nabij Lelystad

Wat zijn de hete hangijzers voor de komende periode?

Economie en werkgelegenheid zijn waarschijnlijk de belangrijkste thema's van de campagne. Hoe gaat Flevoland de werkloosheid terugdringen?

Ook de rol van de provincie zal aan bod komen. Welke taken moet Flevoland op zich nemen en welke moeten worden afgestoten? Hoe lang gaat de provincie nog door met natuurprojecten en welke rol moet de provincie op zich nemen op het gebied van kunst, cultuur en de zorg?

Schaliegas kan ook een thema worden, nu de Provinciale Staten een verordening hebben aangenomen waardoor er onder strikte voorwaarden proefboringen toegestaan kunnen worden. Tegenstanders vinden de voorwaarden veel te slap.

Op wie moeten we letten?

De PVV wil graag in het college en heeft het verkiezingsprogramma daarvoor aangepast. Zo staat er in het programma slechts één zin over het anti-islamstandpunt. Maar in het openbaar laat de partij zich daar nog altijd stellig over uit, dus de vraag is waar de PVV op gaat inzetten.

De ouderenpartij OPA is ontstaan uit oud-50PLUS-leden die zich afscheidden omdat ze het niet eens waren met de koers. Toch zijn er nog steeds dwarsverbanden tussen de partijen, wat het voor de kiezer lastig kan maken. Een andere nieuwe partij is Jezus Leeft, die staat voor een christelijke samenleving.

PS15 bij Omroep Flevoland

Omroep Flevoland gaat veel aandacht besteden aan de verkiezingen. Vanaf 9 maart wordt er dagelijks op radio en televisie over de verkiezingen bericht. Op 18 maart brengt Omroep Flevoland live de verkiezingsuitslagen op televisie.

Op 1 maart gaat de verkiezingswebsite van Omroep Flevoland de lucht in.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl