NOS Nieuws

Noord-Holland: windmolens en spookstatenleden #PS15

In aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen van 18 maart heeft de NOS samen met de regionale omroepen portretten gemaakt over wat er speelt in de provincies. Dit portret is tot stand gekomen in samenwerking met RTV NH.

Wat zijn de belangrijkste besluiten van de afgelopen vier jaar?

Een van de belangrijkste besluiten is om de N23 (de Westfrisiaweg) tussen Enkhuizen en Alkmaar aan te pakken. Na zo'n veertig jaar discussiëren wordt nu gebouwd aan de weg die in 2017 klaar moet zijn. Kosten: 421 miljoen euro. Ook is er 118 miljoen vrijgemaakt voor een snelle busverbinding tussen Huizen en Hilversum.

Verder heeft de provincie 40 miljoen beschikbaar gesteld om de kernreactor in Petten te vervangen door een nieuwe. Om dat voor elkaar te krijgen moet het Rijk ook nog eens zo'n bedrag op tafel leggen.

Wat is er niet gelukt?

In het coalitieakkoord tussen VVD, PvdA, D66 en CDA werd afgesproken dat er geen windmolens op land bij mochten komen. Uiteindelijk werd er met het Rijk afgesproken dat die er toch kunnen komen. Een windmolenpark in de Wieringermeer en nog eens acht locaties verspreid over de provincie moeten ervoor zorgen dat Noord-Holland meer windenergie gaat leveren.

'Het is te gek voor woorden wat hier gebeurt'

Wat zijn de hete hangijzers voor de komende periode?

Dat zijn weer de windmolens. Er is op veel plekken verzet tegen de aanleg, onder meer in West-Friesland. Daar wordt hevig geprotesteerd. Mensen zijn bang voor waardevermindering van hun huizen, verslechtering van het landschap en geluidsoverlast.

Ook de aanleg van de Duinpolderweg is omstreden. Dat moet een verbinding worden tussen de N206 in Zuid-Holland en de A4 bij Haarlemmermeer. De weg moet door een natuurgebied en vlak langs Vogelenzang, Bennebroek en Hoofddorp gaan lopen.

Tegenstanders willen niet dat de natuur wordt opgeofferd en zijn bang voor overlast. Ook leidt de weg volgens hen niet tot een betere verkeersdoorstroming. Soortgelijke bezwaren leven ook in 't Gooi waar een snelle busbaan tussen Huizen en Hilversum moet komen.

Het vervangen van de kernreactor in Putten gaat ook de nodige discussie opleveren. Is het wel nodig om daar 40 miljoen in te investeren, of zijn er goedkopere alternatieven voor het maken van isotopen om kanker te bestrijden, zoals deeltjesversnellers in ziekenhuizen?

Op wie moeten we letten?

In Noord-Holland doen 15 partijen mee aan de verkiezingen. Een opvallende nieuwkomer is de partij Hart voor Holland van lijsttrekker en oud-presentatrice Leonie Sazias. Het is een combinatie van lokale partijen uit verschillende gemeenten. De oudste kandidaat die op de lijst staat is Conny de Bree, 81 jaar, van de Ouderenpartij.

Bij verschillende partijen staan prominente partijleden op de lijst als lijstduwer. Zo staat PVV-Kamerlid Martin Bosma op de PVV-lijst, net zoals CU-Kamerlid Joël Voordewind bij CU-SGP. De Partij voor de Dieren schuift filmregisseur Eddy Terstal naar voren en de VVD, die de vorige twee verkiezingen won, heeft daarvoor de Amsterdamse wethouder Eric van der Burg op de lijst gezet.

Wat speelt er nog meer?

Integriteit is ook een belangrijk onderwerp in Noord-Holland. Zo werd tijdens de afgelopen periode oud-VVD-gedeputeerde Ton Hooijmaijers veroordeeld tot drie jaar cel vanwege corruptie. En de inmiddels overleden oud-gedeputeerde Albert Moens van GroenLinks werd de schijn van belangenverstrengeling verweten.

Daarnaast waren er ook twee 'spookstatenleden' die, nadat ze zich van de PVV hadden afgesplitst, vrijwel nooit kwamen opdagen, maar wel hun vergoeding kregen.

Ook al speelde niet alles in de huidige periode, er wordt scherper dan ooit gelet op mogelijke misstanden.

PS15 bij RTV NH

RTV NH besteedt op verschillende manieren aandacht aan de verkiezingen. Onder meer via de zoektocht onder de inwoners naar de hete hangijzers.

Deel artikel:

Advertentie via Ster.nl