Staatssecretaris Van Rijn ANP

Het Centraal Administratiekantoor (CAK) waarschuwt mensen voor de hogere eigen bijdragen voor zorg. Eind deze maand komen de eerste beschikkingen in de bus voor mensen die thuis zorg en ondersteuning krijgen. In die brief staat wat mensen maximaal kwijt zijn aan eigen bijdragen.

Het CAK stuurt de facturen namens gemeenten naar mensen die onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) vallen. De eigen bijdragen verschillen per gemeente.

Telefoontje verwacht

Dat mensen meer gaan betalen, was al bekend. Toch denkt het CAK dat de brieven hard zullen aankomen. Daarom zijn uit voorzorg extra mensen aangenomen om alle telefoontjes aan te nemen.

Ook belangenorganisatie Ieder(in) voorziet dat mensen gaan schrikken. “Mensen die goed zijn ingevoerd, hebben het meteen door. Maar de grootste groep beseft nog niet wat het voor hen betekent”, zegt een woordvoerder van Ieder(in).

Schrikeffect

In maart krijgen deze mensen de eerste facturen. In november en februari had het CAK al gewaarschuwd. Nu zijn de zorgen over het schrikeffect gedeeld met de belangenorganisaties en het ministerie van VWS.

In 2014 kregen mensen die vanuit de WMO zorg of ondersteuning thuis krijgen, een algemene tegemoetkoming van 33 procent op de factuur. Dat die nu is afgeschaft, zal het hardst aankomen, verwacht het CAK. "Houd rekening met een verhoging van 50 procent", schrijft het CAK.

De facturen worden later verstuurd, in maart, omdat mensen die onder de WLZ vallen en een persoonsgebonden budget (pgb) hebben, niet altijd zijn uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank. Die kampt met problemen bij de verwerking van facturen, waardoor veel mensen met een pgb hun geld niet hebben gekregen en dus hun hulpverleners ook niet kunnen betalen.

STER reclame