Cathy Ubels-Veen ANP

De oud-fractievoorzitter van de Evangelische Volkspartij (EVP) in de Tweede Kamer, Cathy Ubels-Veen, is eergisteren overleden. Ze was 86 jaar.

Ubels was aanvankelijk lid van de Antirevolutionaire Partij (ARP), die later opging in het CDA. Ze stapte uit die partij en de gemeenteraad van Dokkum, voornamelijk uit onvrede over het kernwapenstandpunt.

Geloof

Vanuit haar geloof was Ubels zeer begaan met vraagstukken als armoede, ontwikkelingssamenwerking en vrede en veiligheid. Als enig Kamerlid van de EVP streed ze tegen de plaatsing van Amerikaanse kernwapens in Nederland.

Het was de tijd van massale demonstraties tegen de kruisraketten. Toen het kabinet in 1985 toch besloot tot plaatsing van de kernwapens, beschuldigde Ubels premier Lubbers ervan indirect mee te werken aan genocide. De premier was des duivels over die aantijging.

Cathy Ubels werd door haar tegenstanders vaak gezien als een wereldvreemde politica. Zo bestaat er een anekdote over haar toen ze schriftelijk moest stemmen voor een nieuw lid van de Algemene Rekenkamer.

Rijksdaalder

Een Kamerbode hield haar een stembus voor. Een verbaasde Ubels vroeg: "Waar is het voor?" De bode antwoordde: "Voor de Rekenkamer". Ubels zou daarop haar portemonnee hebben gepakt en een rijksdaalder in de bus hebben gedaan. Ze was in de veronderstelling dat het om een collecte ging.

Of deze anekdote ook daadwerkelijk zo is gebeurd, wordt trouwens betwijfeld. Er werd in die tijd nog niet over een voordracht voor de Rekenkamer gestemd.

Ubels zat van 1982 tot 1986 in de Tweede Kamer. Daarna ging de EVP op in GroenLinks.

STER reclame