ANP

Voorzitter Joustra van de Onderzoeksraad voor Veiligheid wil dat de NAM en het ministerie van Economische Zaken erkennen dat bij de gaswinning niet goed is omgegaan met de veiligheid van de Groningers. "Ik vind dat ruiterlijk erkend zou moeten worden, door alle partijen, dat er tientallen jaren iets niet goed is gegaan", zegt Joustra in een interview met de NOS. 

De Onderzoeksraad heeft vanochtend harde noten gekraakt over de gaswinning in Groningen. De maximale opbrengst stond lange tijd op de eerste plaats en niet de veiligheid van de inwoners. Joustra vindt dat "niet passen", zeker nu er veel aardbevingsschade is. "Het kan toch niet zo zijn dat de bron van zoveel winst, bij die beperkte groep bewoners van het gebied problemen achterlaat", zegt hij.

Volgens de Onderzoeksraad zijn kritische geluiden over veiligheid lang genegeerd, ook door de overheid. "De overheid is erbij betrokken en haalt veel inkomsten uit de gaswinning. Dat legt de lat hoog. Ik vind dat je dan alles uit de kast moet halen om te kijken of de veiligheid is gegarandeerd."

Joustra: alles had uit de kast gehaald moeten worden

Onderzoek

Joustra pleit verder voor structureler onderzoek naar de gevolgen van gaswinning. Dat is er nu volop, maar de tientallen jaren hiervoor niet. "Wij missen het systematische, langjarige nagaan wat er aan de hand is. Het is onmogelijk om twintig jaar achterstallig onderzoek in een paar maanden goed te maken."

De Onderzoeksraad voor Veiligheid wil ook dat het Staatstoezicht op de Mijnen onafhankelijker wordt en dat lokale overheden meer worden betrokken bij besluiten over de gaswinning. Het aantal partijen dat daar nu over gaat, is volgens hem te klein. "Het gaat buiten de Groningers om. En dat is merkwaardig bij een activiteit die miljarden oplevert."

STER reclame